Betekenis van:
harmoniseren

harmoniseren
Werkwoord
 • standaardiseren
" al de continudiensten werden geharmonisserd."
harmoniseren
Werkwoord
 • bij elkaar passen
"die twee buren harmoniseren niet erg"
"die gordijnen harmoniseren goed met de vloerbedekking"

Hyperoniemen

harmoniseren
Werkwoord
 • normaliseren; regelen naar een norm

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Te harmoniseren post.
 2. De anticorruptiewetgeving in Bosnië en Herzegovina harmoniseren.
 3. Voorts streven zij ernaar de dienstverleningskosten te harmoniseren.
 4. Om de technische controles verder te harmoniseren, moeten voor alle controlepunten controlemethodes worden ingevoerd.
 5. De Commissie kan besluiten de methoden hiervoor in de toekomst te harmoniseren.
 6. Om de controles nog meer te harmoniseren, moeten methoden en normen voor deze voertuigcategorieën worden opgenomen.
 7. De te harmoniseren posten zijn in de bijlagen IV, VIII en IX van een asterisk voorzien.
 8. De te harmoniseren posten zijn in de bijlagen IV, VIII en IX van een asterisk voorzien.
 9. beoordeling van de mogelijkheid om de handhavingsvoorschriften met betrekking tot elektronische tolheffing te harmoniseren;
 10. Actie 4.1: Harmoniseren van methoden om de kwaliteit te verbeteren in een vereenvoudigd Intrastat
 11. Deze beschikking beoogt de beschikbaarheid van het gebruik van radiospectrum in de Gemeenschap te harmoniseren door middel van een gemeenschappelijk informatiepunt en door het formaat en de inhoud van dergelijke informatie te harmoniseren.
 12. In het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking streven de lidstaten ernaar de toepassing van deze vrijstellingen te harmoniseren.
 13. te komen tot een geharmoniseerd Europees certificaatmodel voor geregistreerde vervoerders, en de reisschema's voor het langeafstandsvervoer te harmoniseren;
 14. Deze richtlijn heeft tot doel bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkredietovereenkomsten te harmoniseren.
 15. De wetgeving met betrekking tot ambtenaren harmoniseren om een verantwoordingsplichtig en doelmatig ambtenarenapparaat op te zetten volgens professionele loopbaanontwikkelingscriteria.