Betekenis van:
held

held (de ~ | meervoud helden)
Zelfstandig naamwoord
 • dapper persoon; vrouwelijke held
"de helden zijn vermoeid"
"een nationale held"

Synoniemen

Hyperoniemen

held (de ~ | meervoud helden)
Zelfstandig naamwoord
 • hoofdpersoon v.e. verhaal
"de held van het verhaal"
"de held van de dag"

Synoniemen

Hyperoniemen

held (de ~ | meervoud helden)
Zelfstandig naamwoord
 • idool; iemand die bewonderd wordt; iemand die wordt verafgood
"de Stones waren hun helden"

Synoniemen

Hyperoniemen

held
Zelfstandig naamwoord
 • mythische of reële persoon die iets buitengewoons heeft gedaan
held
Zelfstandig naamwoord
 • rolmodel
held
Zelfstandig naamwoord
 • hoofdrolspeler in boek, film en dergelijke
held
Zelfstandig naamwoord
 • kampioen

Voorbeeldzinnen

 1. Ik ben een held.
 2. "LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent," legde Al-Sayib uit. "Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?"
 3. De heer M.G. DEN HELD
 4. „Regeling voor het aanhouden van een bankbiljettenvoorraad voor bestellingen”,„Notes-held-to-order regeling”of„NHTO-regeling”
 5. In het Engels Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage).
 6. Minutes of the 120th Meeting of the Scientific Committee on Food held on 8-9 March 2000 in Brussels, Minute statement on patulin, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf
 7. Andere maatregelen die ING heeft genomen, zijn onder meer de aanpassing van de kwalificatie van een aantal van haar ABS van de categorie „beschikbaar voor verkoop” (available for sale) tot „tot einde looptijd aangehouden” (held-to-maturity) — waarmee zij de volatiliteit van de negatieve herwaarderingsreserve beperkte.
 8. Teneinde de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, dienen de gegevens inzake eurobankbiljetten en -muntstukken informatie te bevatten inzake: i) de uitgifte van eurobankbiljetten en -muntstukken; ii) de hoeveelheid en kwaliteit van eurobankbiljetten en -muntstukken in omloop; iii) de voorraden eurobankbiljetten en -muntstukken die de bij de uitgifte betrokken instanties aanhouden; iv) bedrijfsactiviteiten betreffende eurobankbiljetten en -muntstukken van de bij de uitgifte betrokken instanties, waaronder kredietinstellingen met een regeling voor het aanhouden van een bankbiljettenvoorraad voor bestellingen („notes-held-to-order”) namens een NCB, en kredietinstellingen met een uitgebreid proefprogramma chartale deposito's („extended custodial inventory programme”) namens de ECB en een of meerdere NCB's; v) de met bankbiljetten verband houdende bedrijfsactiviteiten van kredietinstellingen en andere professionele geldverwerkers die overeenkomstig het KRB eurobankbiljetten recyclen; en vi) de cashinfrastructuur.