Betekenis van:
hinder

hinder (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • wat iem. hindert, ongemak
"hinder ondervinden (van iets)"
"kinderen zijn hinderen"

Synoniemen

Hyperoniemen

hinder
Zelfstandig naamwoord
 • last, ongemak: ''Wegenwerken veroorzaken meestal hinder voor de omwonenden.''

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. minimale hinder veroorzaken door lawaai of stank;
 2. De door het dimlicht van koplichten veroorzaakte hinder moet worden gemeten [15].
 3. III. Verbetering van de bescherming tegen hinder die door luchthavenactiviteiten wordt veroorzaakt
 4.  investeringen in gebouwen, bedoeld om vervuiling en hinder te beperken of weg te nemen;
 5. Rond 1980 deed zich de eerste schade aan de zuidbaan voor, met hinder voor de luchthavenoperaties.
 6. Voor de bestrijding van muggen (Culicidae) met het oog op hinder en de volksgezondheid
 7.  investeringen in installaties en uitrusting, bedoeld om vervuiling en hinder te beperken of weg te nemen;
 8. Plaatdelen of andere uitrustingsstukken in de buurt van het koplicht mogen geen nevenwerkingen veroorzaken die hinder opleveren voor andere weggebruikers.
 9. Chirurgie onder algehele verdoving en passende pijnstilling, na de ingreep gepaard met pijn, lijden of hinder van de algemene toestand.
 10. De zenders ondervinden hinder bij de ontwikkeling en levering van interactieve diensten omdat zij moeten onderhandelen met verticaal geïntegreerde netwerkexploitanten, die de propriëtaire API-technologieën controleren.
 11. Onder de beoogde gebruiksomstandigheden moeten hinder, vermoeidheid en fysieke en psychische belasting waarmee de bediener wordt geconfronteerd tot het minimum beperkt blijven, met inachtneming van ergonomische beginselen zoals:
 12. Orgaantransplantatie waarbij waarschijnlijk orgaanafstoting een ernstige vorm van angst zal veroorzaken of hinder voor de algemene toestand van de dieren zal opleveren (bijv. xenotransplantatie);
 13. Een lijn heet interoperabel wanneer een interoperabele trein onder de meest kritieke bedrijfsomstandigheden zonder hinder van zijwind op die lijn kan worden ingezet.
 14. Procedures waarbij de dieren waarschijnlijk gedurende korte tijd een lichte vorm van pijn, lijden of angst zullen ondervinden, en procedures die geen significante hinder voor het welzijn of de algemene toestand van de dieren opleveren, worden ingedeeld als „licht”.
 15. Wanneer deze slots niet meer beschikbaar zijn, komt daarmee niet alleen de zin van de investering van 250 miljoen EUR ter discussie, maar ondervinden ook de volledige wereldwijde expresactiviteiten van DHL daarvan hinder, met niet te voorziene ongunstige gevolgen.