Betekenis van:
overlast

overlast
Zelfstandig naamwoord
  • hinder op een onacceptabel niveau
"Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast hebben als gevolg van te veel water."
overlast (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • wat iem. hindert, ongemak
"overlast veroorzaken"
"iemand overlast bezorgen/aandoen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. De steeds grotere verkeersdichtheid en de toenemende gevaren en overlast die daaruit voortvloeien, stellen alle lidstaten voor veiligheidsproblemen van gelijke aard en omvang.
  2. In deze overeenkomst is bepaald dat deze maatschappijen vergoedingen betalen „voor de invoer van ruwe olie en als compensatie voor de daardoor veroorzaakte overlast”.
  3. De Commissie heeft toen eveneens in herinnering gebracht dat zij normaliter geen toestemming geeft voor exploitatiesteun die bedrijven bevrijdt van een deel van de kosten die voortvloeien uit door hen veroorzaakte vervuiling of overlast.
  4. De Charitbale Trust is door de SIC opgericht voor innen en het namens de gemeenschap van de Shetlandeilanden beheren van de vergoedingen voor de overlast die de olie-industrie wilde betalen.
  5. Indien er na de controle van de documenten vermoedens blijven bestaan, kan de eenheid overgaan tot een nader onderzoek aan boord van het schip, dat dient te geschieden zonder onnodige overlast te veroorzaken.
  6. Indien er na de controle van de documenten vermoedens blijven bestaan, kan de eenheid overgaan tot een nader onderzoek aan boord van het schip, dat dient te geschieden zonder onnodige overlast te veroorzaken.
  7. Op grond van die beginselen dienen de Gemeenschap en de lidstaten de bronnen van vervuiling en overlast van meet af aan te voorkomen, te verminderen en, voor zover mogelijk, op te heffen door maatregelen vast te stellen die bekende risico’s kunnen opheffen.
  8. De Commissie had in haar beschikking van 3 juni 2003 inzake leningen voor de aankoop van visserijquota op de Shetlandeilanden reeds aangegeven dat deze gelden, die rechtstreeks verband houden met de overlast voor de bevolking van de Shetlandeilanden en niet met de daadwerkelijke verstrekking van havendiensten, niet kunnen worden beschouwd als particuliere middelen, doch als „staatsmiddelen” in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag moeten worden beschouwd.