Betekenis van:
ongemak

ongemak (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • last, hinder
"lichamelijk ongemak"
"ongemak voor [iemand]"

Synoniemen

Hyperoniemen

ongemak
Zelfstandig naamwoord
 • de hinder
"Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit veroorzaakt heeft."
ongemak
Zelfstandig naamwoord
 • een kwaal aan het lichaam
"Hij heeft een paar ongemakken aan zijn lichaam."
ongemak (het ~ | meervoud ongemakken)
Zelfstandig naamwoord
 • onvolkomenheid; belemmering in iemands functioneren; iets dat last geeft
"de ongemakken van een verkoudheid/zwangerschap"
"lichamelijke ongemakken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Toestellen om dieren te immobiliseren mogen hun geen letsel of onnodig ongemak veroorzaken.
 2. deze dieren zo min mogelijk pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel wordt berokkend.
 3. Dieren mogen niet op dergelijke plaatsen worden opgesloten in klimaatomstandigheden die hun ernstig ongemak kunnen bezorgen.
 4. Dieren dienen niet in dergelijke ruimten te worden opgesloten in klimaatsomstandigheden die voor hen ernstig ongemak kunnen veroorzaken.
 5. De groepsstructuur dient echter zodanig te zijn dat normaal gedrag dat wijst op ongemak of pijn of dat kan leiden tot verwondingen, zoveel mogelijk wordt beperkt.
 6. De gekozen identificatiemethode dient betrouwbaar te zijn en het dier, zowel bij de ingreep als op de lange termijn, zo weinig mogelijk pijn en ongemak te bezorgen.
 7. elke communicatieverbinding tussen een nieuwe versie of bijwerking van een register en het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap of van het UNFCCC tot stand wordt gebracht en geactiveerd met een minimum aan ongemak voor de rekeninghouders.
 8. Met controle belaste ambtenaren moeten ook worden uitgerust met software waarmee zij dergelijke gegevens snel en met zo weinig mogelijk ongemak kunnen analyseren; gezien de lengte en inhoud van sommige print-outs kunnen deze immers moeilijk bij wegcontroles worden geanalyseerd.
 9. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat infrageluid (beneden 16 Hz) vogels ongemak kan bezorgen, dienen zij voor zover mogelijk te worden gehuisvest op voldoende afstand van toestellen die laagfrequente trillingen veroorzaken.
 10. Methoden die pijn of ernstig ongemak veroorzaken, zoals langdurige perioden van bijzonder lage lichtintensiteit (dit wil zeggen minder dan 20 lux) of fysieke verminkingen zoals het kappen van de snavels dienen niet te worden toegepast.
 11. Krachtens Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 november 1986 betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, moet er bovendien op worden toegezien dat alle proeven zodanig worden opgezet dat de proefdieren ongemak, onnodige pijn en onnodig lijden wordt bespaard, dat gebruik wordt gemaakt van een zo gering mogelijk aantal dieren, dat dieren met de laagste graad van neurofysiologische gevoeligheid worden ingezet, en dat hun zo min mogelijk pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel wordt berokkend.
 12. Een van de doelstellingen van Richtlijn 86/609/EEG is de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, teneinde te garanderen dat de pijn, het lijden, het ongemak of het blijvend letsel dat hun in voorkomend geval wordt toegebracht als gevolg van de procedures waaraan zij worden blootgesteld, tot een minimum wordt beperkt.
 13. Uit de analyse is gebleken dat de beperkingen op vloeistoffen die mogen worden meegebracht door passagiers die aankomen met een vlucht uit een derde land en overstappen in een communautaire luchthaven, bepaalde operationele problemen scheppen in deze luchthavens en ongemak veroorzaken voor de betrokken passagiers.
 14. Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 november 1986 betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, vereist dat alle proeven zodanig worden opgezet dat:de proefdieren ongemak, onnodige pijn en onnodig lijden worden bespaard, gebruik wordt gemaakt van een zo gering mogelijk aantal dieren,
 15. Het is echter verantwoord dat de autoriteiten eerder investeren in het vermijden van onomkeerbare gevolgen dan in het voorkomen van tijdelijk ongemak. Om de ernst van de gevolgen te beoordelen (acute verwonding of andere schade aan de gezondheid), kunnen objectieve criteria worden gevonden, enerzijds op het gebied van medische interventie, en anderzijds op het gebied van de gevolgen voor het verder functioneren van het slachtoffer.