Betekenis van:
houvast

houvast (het ~ | meervoud houvasten)
Zelfstandig naamwoord
 • iets waaraan men zichzelf of een zaak vast kan houden; bevatting; iets waarmee je je evenwicht kunt houden
"houvast bieden"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. middelen voor gemakkelijk houvast tijdens het gebruik;
 2. Ladders moeten zodanig worden gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast hebben.
 3. Toegangsladders moeten voldoende boven het toegangsniveau uitsteken, tenzij andere voorzieningen een veilig houvast mogelijk maken.
 4. .1.2 Langs de volledige ontsnappingsweg moeten in alle gangen en op alle trappen leuningen of andere vormen van houvast worden aangebracht, opdat, indien mogelijk, overal langs de weg naar de verzamelplaatsen en inschepingsplaatsen een stevig houvast voorhanden is.
 5. Met name mag het met de hand dragen van lasten op een ladder een veilig houvast niet belemmeren.
 6. Dit kan voorzien zijn van een „cockpit” of zitplaats of andere voorzieningen om de gebruiker houvast te bieden.
 7. Persoon op het versnellende product verliest zijn evenwicht, heeft geen houvast en valt met een bepaalde snelheid
 8. Persoon bevindt zich op het product in een hoge positie, verliest zijn evenwicht, heeft geen houvast en valt naar beneden
 9. In zijn recente arrest in de zaak-Essent [79] geeft het Hof definitieve houvast op dat punt.
 10. Hiervoor biedt de ervaring met vergelijkbare communautaire bureaus enig houvast, maar de structuur moet worden aangepast aan de specifieke behoeften van deze verordening.
 11. De door de Europese Adviesraad voor veiligheidsonderzoek (ESRAB) opgestelde onderzoekagenda voor de langere termijn zal houvast bieden bij de vaststelling van de inhoud en opzet van het onderzoek op dit terrein.
 12. middelen om gemakkelijk weer in of op het product te klimmen, met name indien dit bedoeld is voor collectief gebruik, en voorzieningen voor houvast in het water tijdens noodgevallen;
 13. Wat betreft het argument van de winstmaximalisatie: dit is gebaseerd op het tijdens de beoordelingsperiode waargenomen positieve verschil tussen de prijzen op de Amerikaanse en die op de Gemeenschapsmarkt; dit argument kan evenwel niet als houvast dienen bij de schatting van de toekomstige prijzen van een product dat zo aan prijsschommelingen onderhevig is als UAN.
 14. De sterkte van leuningen en andere middelen van houvast moet zodanig zijn dat zij niet vervormd of beschadigd raken wanneer er een horizontale belasting van 750 N/m op wordt uitgeoefend naar het midden van de gang of ruimte toe of wanneer er geen gespreide neerwaartse verticale belasting van 750 N/m op wordt uitgeoefend.
 15. De Commissie wijst erop dat de in punt 6 van de communautaire richtsnoeren vermelde typische symptomen van een onderneming in moeilijkheden slechts als houvast zijn bedoeld om te beoordelen wanneer een onderneming als een onderneming in moeilijkheden kan worden beschouwd, doch dat zij niet moeten worden opgevat als voorwaarden waaraan cumulatief moet zijn voldaan.