Betekenis van:
greep

greep (de ~ | meervoud grepen)
Zelfstandig naamwoord
 • toevallige keuze
"een greep uit de mogelijkheden"
"een greep uit het leven"

Hyperoniemen

greep (de ~ | meervoud grepen)
Zelfstandig naamwoord
 • het grijpen
"een ijzeren greep"
"een greep doen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

greep (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • iets waaraan men zichzelf of een zaak vast kan houden; bevatting; iets waarmee je je evenwicht kunt houden
"geen greep hebben op iets"
"ergens greep op krijgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

greep (de ~ | meervoud grepen)
Zelfstandig naamwoord
 • greep waarbij iets aangepakt kan worden
"de greep van een [degen, pistool, geweer]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

greep
Zelfstandig naamwoord
 • plaatsen van de vingers op een muziekinstrument

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Hij greep me bij mijn kraag.
 2. De jongen greep de hond bij de staart.
 3. Pas uitgekomen en juveniele vogels dienen te worden gehouden op een substraat waarop zij greep hebben om misgroeiingen zoals platvoeten te vermijden.
 4. Dergelijke platforms dienen te zijn vervaardigd uit een geschikt materiaal, bijvoorbeeld hout, zodat de klauwen van de dieren er greep op hebben wanneer zij het water willen verlaten.
 5. We denken dat Mediaset en de RAI samen de kijkcijfers voor DTT zullen blijven domineren … Gezien hun greep op toegang tot DTT-klanten voor nieuwe kalen die toegang tot hun multiplexen proberen te krijgen, denken we dat hun greep op het concurrerende landschap is gegarandeerd.”
 6. Peugeot wenste een coherent optreden van de leden van het Nederlandse netwerk en daartoe greep de invoerder in wanneer auto's werden uitgevoerd door middel van directe bedreigingen en leveringsbeperkingen om de discipline te herstellen.
 7. Greep Pine is gespecialiseerd in de productie van militaire zeevaartuigen en wapentuig, zoals onderzeeërs, militaire schepen en raketsystemen, en heeft torpedo's en technische bijstand geleverd aan Iraanse ondernemingen op het gebied van defensie.
 8. Voor de goede werking van nationale steunregelingen is het van wezenlijk belang dat de lidstaten greep hebben op het effect en de kosten van hun nationale steunregelingen naargelang hun respectieve potentieel.
 9. De kolom van het statief wordt voorzien van een hendel/pedaal waarmee de elektrische straler langzaam kan worden opgetild, alsmede van een greep om de straler weer in zijn normale positie te brengen.
 10. Vanwege de technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van digitale satellietuitzendingen, dienen de bijkomende criteria te worden aangepast teneinde een adequate regelgeving en een effectieve toepassing ervan te garanderen en om de marktspelers werkelijk greep op de inhoud van audiovisuele mediadiensten te geven.
 11. Het doel van deze TSI is te waarborgen dat de uitwisseling van gegevens betreffende kwaliteit en kwantiteit te allen tijde zoveel mogelijk aangepast is aan veranderende eisen opdat het goederenvervoer per spoor economisch zo levensvatbaar mogelijk blijft, zijn greep op de markt behouden kan en het hoofd kan bieden aan de intense concurrentie.
 12. Een overeenkomst die beoogt op korte termijn greep te krijgen op de kosten van de overname van groothandels door een einde te maken aan een overnameoorlog kan echter niet beschouwd worden als een inbreuk die gelijk staat aan een overeenkomst tot het vaststellen van het prijsniveau.