Betekenis van:
grijpen

grijpen
Werkwoord
 • beweging maken om iets te pakken
"naar iets grijpen"
"om zich heen grijpen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

grijpen
Werkwoord
 • beetpakken om iets vast te houden, te bemachtigen of tegen te houden
"hij greep zijn jas en verliet de kamer"
"iemand bij zijn jas grijpen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

grijpen
Werkwoord
 • plotseling iets of iemand beetpakken
"Hij wist snel de peuter te grijpen voor deze in de kolkende rivier viel."
grijp (de ~ | meervoud grijpen)
Zelfstandig naamwoord
 • soort fabeldier; griffioen

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Met de kennisgeving moet de bevoegde autoriteit veeleer in de gelegenheid worden gesteld waar nodig in te grijpen.
 2. Wanneer een lidstaat de Commissie verzoekt in te grijpen, neemt de Commissie een besluit binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen na de ontvangst van het verzoek.
 3. Veel competenties overlappen elkaar en grijpen in elkaar: aspecten die voor één bepaald gebied essentieel zijn, zullen de competentie op een ander gebied ondersteunen.
 4. Een micro-organisme kan risico's opleveren door zijn potentiële vermogen om in te grijpen in de koolstof- en stikstofmineralisatie in de bodem.
 5. Onderzoekcommissie (eigen vert.): „in juli [1999] wilde France Télécom de kans grijpen om door te dringen op de Britse markt door hoofdaandeelhouder van NTL te worden.
 6. In dit verband moet worden opgemerkt dat de zogenoemde autoriteiten van de regio Trans-Dnjestrië duidelijk in staat zijn in te grijpen in het management van de onderneming.
 7. Aangezien deze verbinding, die van essentieel belang is voor de burgers, gedurende vijf maanden niet is geëxploiteerd, heeft de overheid besloten om in te grijpen.
 8. Omdat het bij onverwachte marktontwikkelingen nodig kan zijn snel in te grijpen, is een grote keuzevrijheid gewenst met betrekking tot te hanteren procedures en operationele kenmerken bij het uitvoeren van deze transacties.
 9. De toepassing van deze normen wordt gewaarborgd door rechtsmiddelen en het onafhankelijke toezicht door de toezichthoudende autoriteit, de functionaris voor gegevensbescherming, die de bevoegdheid heeft om onderzoek te verrichten en in te grijpen.
 10. GRAWE voerde aan dat het in deze context onjuist zou zijn terug te grijpen op een liquidatiescenario, aangezien de deelstaat Burgenland niet over de liquidatie van BB moest oordelen, maar een koper moest kiezen.
 11. Ingeval de beveiliging evenwel faalt, moeten er noodmaatregelen worden getroffen om diefstal of pogingen het materiaal over internationale grenzen te smokkelen op te merken en in te grijpen bij eventuele kwaadwillige handelingen in verband met kernmateriaal en andere radioactieve stoffen.
 12. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van het cabinepersoneel om in noodsituaties bij het ontstaan van brand en rook snel in te grijpen, waarbij vooral het opsporen van de vuurhaard belangrijk is;
 13. De ICM zal met de autoriteiten in Kosovo samenwerken om toe te zien op de uitvoering van de regeling voor de statuskwestie, waarbij zij de bevoegdheid krijgt om zo nodig in te grijpen.
 14. De toepassing van deze normen wordt gewaarborgd door rechtsmiddelen en het onafhankelijke toezicht door de bevoegde autoriteit, de functionaris voor gegevensbescherming, die de bevoegdheid heeft om onderzoek te verrichten en in te grijpen.
 15. Zoals de deskundige van de Commissie benadrukt, beschikt de toezichthoudende overheid slechts over beperkte mogelijkheden om in te grijpen in een situatie waarin de middelen van de overheidsinstelling ontoereikend zijn.