Betekenis van:
vasthouden

vasthouden
Werkwoord
 • bij het genoemde blijven
"vasthouden aan je principes/overtuiging/opvattingen"
"vasthouden aan een voorstel/eis/voornemen"

Hyperoniemen

vasthouden
Werkwoord
 • het zich verwijderen beletten
"Hij hield de hamer stevig vast."
vasthouden
Werkwoord
 • in de hand of handen houden
"ik hou mijn hart vast!"
"een geweer vasthouden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vasthouden
Werkwoord
 • in zijn bezit houden, niet verkopen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
 2. Vasthouden van het riemmonster
 3. Groenvoer (vers of gedroogd) bevat soms grote hoeveelheden plantaardig kiezelzuur dat moet worden verwijderd omdat het sporenelementen kan vasthouden.
 4. De kosten van de schorsing, het vasthouden of de beslagname van producten komen voor rekening van de importeur.
 5. GRAWE zou de op particuliere en zakelijke klanten gerichte regionale bedrijfsactiviteiten van BB voortzetten en vasthouden aan het bestaande bedrijfsmodel.
 6. De artikelen zijn of van een harnassysteem voorzien of zijn zodanig vervaardigd dat de gebruiker zich met zijn armen en handen kan vasthouden.
 7. Het doel van de test is het bepalen van de doeltreffendheid van poreus materiaal dat water moet vasthouden waarmee het door middel van een lucht/waterdrukverstuiver wordt besproeid.
 8. Talrijke vaartuigen zijn aangevallen en gepraaid door piraten, die de bemanning vasthouden in afwachting van de overmaking van losgeld in ruil voor hun vrijlating.
 9. De eisen voor verschansingen en relingen van dekken die bestemd zijn om te worden gebruikt door personen met beperkte mobiliteit moeten inhouden dat deze hoger zijn, omdat dergelijke personen gemakkelijker hun evenwicht verliezen en zich moeten kunnen vasthouden.
 10. Een persoon die wordt opgeleid om een luchtvaartuig te besturen moet leermatig op lichamelijk en mentaal opzicht voldoende zijn ontwikkeld om de relevante theoretische kennis en bedrevenheid te kunnen opdoen, vasthouden en aantonen.
 11. De partijen bij het akkoord bleven aan hun principiële juridische opvattingen vasthouden, maar waren het wel eens geworden over wat volgens hen de geschikte parameters waren om een passende vergoeding te bepalen.
 12. De partijen bij het akkoord bleven vasthouden aan hun principiële juridische argumenten, maar waren het wel eens geworden over de parameters die zij zelf geschikt achtten voor de vaststelling van een passende vergoeding.
 13. Bij de vaststelling van nieuwe Uniemaatregelen moet ervoor worden gezorgd dat de lidstaten kunnen vasthouden aan elektronische overdracht van gegevens, en niet verplicht worden om gebruik te maken van papier.
 14. Aangenomen wordt dat de Spaanse regering niet zal willen vasthouden aan een dergelijk argument, omdat dit een decentralisatie van belastingbevoegdheden door de lidstaten feitelijk onmogelijk zou maken en onder meer de belastingautonomie van de Baskische provincies zou kunnen ondergraven.
 15. Iemand die als lid van het cockpitpersoneel, instructeur of examinator optreedt moet voldoende ervaring voor de uitgeoefende functies verwerven en vasthouden, tenzij volgens de maatregelen bekwaamheid moet worden aangetoond overeenkomstig punt 1.e.