Betekenis van:
inlaten

inlaten
Werkwoord
 • iemand verwelkomen bij de deur
"Wil jij onze gasten even inlaten?"
inlaten
Werkwoord
 • ''zich ~ met'' bemoeienis hebben met iets of iemand
"Hij liet zich daar niet mee in."
inlaten
Werkwoord
 • toegang verschaffen aan iets
"Er werd water van het IJsselmeer ingelaten."
inlaten
Werkwoord
 • binnen een zekere ruimte laten komen
"zich inlaten met iemand"
"zich inlaten met iets"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Momenteel zijn er twee soorten inlaten beschikbaar die worden gebruikt voor monitoring en onderzoek: inlaten van het impactortype en inlaten van het sharpcut-cyclone type.
 2. Momenteel worden bijvoorbeeld in het kader van CEN WG15 verschillende inlaten van beide types getest.
 3. Deelnemers aan dergelijke inbreuken beseffen in de regel zeer wel dat zij zich met onwettige praktijken inlaten.
 4. Deze voorwaarden zouden door derde partijen tot stand worden gebracht, aangezien de CV en haar beherende vennoot SGN zich niet mogen inlaten met dergelijke activiteiten.
 5. Financieel analisten mogen zich niet inlaten met andere activiteiten dan de productie van onderzoek op beleggingsgebied wanneer een dergelijke betrokkenheid onverenigbaar is met de waarborging van hun objectiviteit.
 6. Op grond van haar statuten mag de CV zich niet inlaten met activiteiten op het gebied van vastgoedontwikkeling of speculaties die de grondprijzen zouden kunnen beïnvloeden.
 7. "Isolatie" (9): de isolatie van de onderdelen van een raketmotor, d.w.z. omhulling, straalpijp, inlaten en afdichtingen van de omhulling, waaronder gevulkaniseerd of half-gevulkaniseerd samengesteld rubber plaatmateriaal dat een isolerend of hittebestendig materiaal omvat.
 8. „Isolatie” (9): de isolatie van de onderdelen van een raketmotor, d.w.z. omhulling, straalpijp, inlaten en afdichtingen van de omhulling, waaronder gevulkaniseerd of half-gevulkaniseerd samengesteld rubber plaatmateriaal dat een isolerend of hittebestendig materiaal omvat.
 9. De uitgang wordt verbonden aan het drukregelingssysteem, dat bestaat uit een vacuümpomp, een buffervolume, een manostaat voor het inlaten van stikstof om de druk te regelen, en een manometer.
 10. Er wordt geen machtiging verleend aan vaartuigen die in het verleden IUU-visserijactiviteiten hebben verricht, tenzij de nieuwe eigenaars afdoende aantonen dat de vorige eigenaars en reders juridisch noch financieel enig belang in of controle over de vaartuigen hebben of dat hun vaartuigen, alle feiten in aanmerking genomen, zich niet met IUU-praktijken inlaten noch daarbij betrokken zijn.
 11. N&N-onderzoeksorganisaties mogen zich niet inlaten met onderzoek dat gericht is op niet-therapeutische verbetering van menselijke wezens en tot afhankelijkheid leidt noch met onderzoek dat enkel gericht is op de onwettige verbetering van de prestatie van het menselijk lichaam.
 12. tangentiële instroombuizen (cilindrisch of conisch) (vortexbuizen), vervaardigd van of beschermd met "materiaal dat bestand is tegen corrosie door UF6", met een diameter tussen 0,5 cm en 4 cm en een lengte/diameterverhouding, gelijk aan of kleiner dan 20:1 en met een of meer tangentiële inlaten;
 13. tangentiële instroombuizen (cilindrisch of conisch) (vortexbuizen), vervaardigd van of beschermd met "materiaal dat bestand is tegen corrosie door UF6", met een diameter tussen 0,5 cm en 4 cm en een lengte/diameterverhouding, gelijk aan of kleiner dan 20:1 en met een of meer tangentiële inlaten;
 14. In de zich uitbreidende kredietmarkt is het met name belangrijk dat kredietgevers zich niet inlaten met onverantwoordelijke leningpraktijken of kredieten toestaan zonder de kredietwaardigheid vooraf te hebben beoordeeld, en de lidstaten moeten het nodige toezicht uitvoeren om dergelijk gedrag te vermijden en de noodzakelijke middelen bepalen om de kredietgever te sanctioneren wanneer dat toch het geval is.