Betekenis van:
toelaten

toelaten
Werkwoord
 • toegang verlenen ergens aan deel te nemen
"iemand toelaten zijn energie terug te vinden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

toelaten
Werkwoord
 • niet onmogelijk maken of verbieden
"Hij besloot het gebruik van een rekenmachine toe te laten."
toelaten
Werkwoord
 • toegang verschaffen
"Hij werd niet tot het examen toegelaten."
toelaten
Werkwoord
 • toestaan; toestaan; toestaan
"als 'het weer'/'de gezondheid' het toelaat, dan..."
"iets oogluikend toelaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

toelaten
Werkwoord
 • binnen een zekere ruimte laten komen
"kinderen (niet) toegelaten"
"iemand toelaten bij [een zieke]"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. controle en inventarisatie toelaten.
 2. UNIFORME BEGINSELEN VOOR HET EVALUEREN EN TOELATEN VAN CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN”;
 3. indien de wetenschappelijke en technische omstandigheden dit toelaten, en
 4. Actieve koeling is niet nodig wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.
 5. de reizen geschieden zoveel mogelijk zonder onderbreking en worden zo snel uitgevoerd als de omstandigheden toelaten,
 6. de reizen geschieden zoveel mogelijk zonder onderbreking, en worden zo snel als de omstandigheden toelaten, uitgevoerd;
 7. De titel „Uniforme beginselen voor het evalueren en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen” wordt vervangen door:
 8. Dit percentage moet, voor zover de marktomstandigheden dat toelaten, worden opgevoerd.
 9. De voorzitter kan andere waarnemers tot de vergaderingen van het Comité toelaten.
 10. UNIFORME BEGINSELEN VOOR HET EVALUEREN EN TOELATEN VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN DIE MICRO-ORGANISMEN BEVATTEN”.
 11. De Chinese productie zou dus snel kunnen worden verhoogd indien de marktomstandigheden dit toelaten.
 12. Waar afmeting of vorm van de lading dit niet toelaten moet de spoorwegonderneming voor het vervoer geëigende maatregelen treffen.
 13. Afhankelijk van de gevaren die de fabrikant voorziet moet de machine, indien de afmetingen ervan dit toelaten:
 14. De tijd van sluiting en de tijd van opening (indien de voorschriften dat toelaten) worden in het scheepsdagboek genoteerd.
 15. Richtlijn 76/895/EEG voorziet evenwel in de mogelijkheid dat de lidstaten hogere MRL's dan de communautaire toelaten.