Betekenis van:
insluiten

insluiten
Werkwoord
 • bijvoegen
"ik heb mijn curriculum vitae bij deze brief ingesloten"

Synoniemen

Hyperoniemen

insluiten
Werkwoord
 • vastzetten; opsluiten in een kooi; opsluiten
"de daders van een overval insluiten"
"zich laten insluiten in [een bankgebouw]"

Synoniemen

Hyperoniemen

insluiten
Werkwoord
 • opsluiten in iets
insluiten
Werkwoord
 • iets omgeven
insluiten
Werkwoord
 • iets bijvoegen

Voorbeeldzinnen

 1. een kopie van de jaarrekeningen van de organisatie insluiten voor het laatste aan de indiening van de aanvraag voorafgaande boekjaar waarvoor de rekeningen zijn afgesloten.
 2. Wanneer het insluiten van de overgebleven rentemarge niet door de securitisatie wordt voorgeschreven ligt het insluitingsniveau 4,5 procentpunt hoger dan het niveau waarop tot vervroegde aflossing wordt overgegaan.
 3. Een consortium dat een voorstel indient voor een EMRP-project kan in deze fase in zijn voorstel een voorstel voor een onderzoekerstoelage voor uitmuntendheid van onderzoekers insluiten op voorwaarde dat het een noodzakelijke wetenschappelijke waarde aan het project toevoegt.
 4. in geval van aanvragen voor operationele subsidies van meer dan 100000 EUR een extern auditverslag van een erkende accountant insluiten, waarin de rekeningen voor het laatste beschikbare boekjaar worden goedgekeurd en een beoordeling van de financiële levensvatbaarheid van de aanvragende organisatie wordt gegeven.
 5. „geproduceerd verpakkingsafval”: de hoeveelheid verpakking die op het grondgebied van een lidstaat afval wordt in de zin van artikel 1 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad [3], na te zijn gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van goederen;
 6. op de bedrijven worden de nodige bioveiligheidsmaatregelen genomen, waaronder ontsmetting bij de in- en uitgangen van de bedrijven, ophokken van het pluimvee of insluiten van het pluimvee op plaatsen waar direct en indirect contact met ander pluimvee en in gevangenschap levende vogels kan worden voorkomen;
 7. in geval van aanvragen voor operationele subsidies van meer dan 100000 EUR een extern auditverslag van een erkende accountant insluiten, waarin de rekeningen voor het laatste beschikbare boekjaar worden goedgekeurd en een beoordeling van de financiële levensvatbaarheid van de aanvragende organisatie wordt gegeven.