Betekenis van:
intentie

intentie (de ~ | meervoud intenties)
Zelfstandig naamwoord
 • doel; bedoeling; voornemen om iets te bereiken; gedachten
"een mis tot iemands intentie opdragen"
"de intentie om het goed te doen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Intentie [37]
 2. Intentie om te handelen
 3. Dit is nu juist de intentie van de opmerkingen van de belanghebbenden in dit opzicht.
 4. Italië gaf haar intentie aan dat […] ook in staat zou moeten zijn om luchtvaartuigen met kantelrotors aan boord te nemen.
 5. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat ze niet de intentie hadden om van de vorderingen op ontvangers af te zien.
 6. Het Aanbestedingscomité publiceert zijn intentie om een niet-openbare procedure te starten in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 7. Hongarije verklaart dat het niet de intentie had om financiering binnen groepen te stimuleren, aangezien deze ondernemingen aanzienlijke winsten hebben behaald.
 8. Zoals wordt vermeld in besluit N 401/97, had de staat ook de intentie om 7,8 miljard GRD (22,9 miljoen EUR) aan investeringssteun toe te kennen.
 9. de betrokken autoriteit heeft een werkprogramma opgesteld waaruit de intentie blijkt om vóór 31 december 2008 voortgang te maken met de onderlinge afstemming; en
 10. Men kan zich afvragen waarom ETVA de kredietovereenkomst op 31 mei 2002 ondertekende als er geen intentie bestond om de lening aan HSY uit te betalen.
 11. Bepalingen waarin slechts een algemene intentie wordt verwoord om aangaande dergelijke kwesties samen te werken, dienen niet te worden beschouwd als betrekking hebbend op hetzelfde onderwerp.
 12. Bij brief van 19 december 2003 hebben de Oostenrijkse autoriteiten hun intentie meegedeeld om de aangemelde steunmaatregelen in het kader van de privatisering van BB te wijzigen.
 13. Bepalingen waarin slechts een algemene intentie wordt verwoord om aangaande dergelijke kwesties samen te werken, dienen niet te worden beschouwd als betrekking hebbend op hetzelfde onderwerp.
 14. Door voor deze handelswijze te kiezen liet Griekenland zien dat het niet de intentie had om de werknemers de aankoopprijs te laten betalen.
 15. De volgende voorschriften worden in acht genomen met betrekking tot posities/portefeuilles die worden ingenomen/aangehouden met de intentie om te handelen: