Betekenis van:
bedoeling

bedoeling (de ~ | meervoud bedoelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • doel; bedoeling; voornemen om iets te bereiken; gedachten
"de bedoeling was goed"
"met de bedoeling om [iets] te [doen]"

Synoniemen

Hyperoniemen

bedoeling (de ~ | meervoud bedoelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • voornemen tot iets
"in de bedoeling liggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bedoeling (de ~ | meervoud bedoelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • begrip, inhoud van een woord of mededeling
"met welke bedoeling schreef ze dit gedicht?"
"het is de bedoeling (om) vanmiddag nog te gaan zei haar moeder"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bedoeling
Zelfstandig naamwoord
 • het doel van een actie, dat wat men wil gaan doen of wil bereiken
bedoeling
Zelfstandig naamwoord
 • de zin of strekking

Voorbeeldzinnen

 1. Dat was niet mijn bedoeling.
 2. Hij maakte zijn bedoeling duidelijk.
 3. Het is niet mijn bedoeling om zelfzuchtig te zijn.
 4. Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
 5. Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
 6. Het was niet mijn bedoeling dat te doen.
 7. De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.
 8. Het is de bedoeling dat we onze schoenen uittrekken aan de ingang.
 9. Is het de bedoeling de koppelingscapaciteit met buurlanden te versterken?
 10. De bedoeling is de volgende resultaten te boeken:
 11. Is het de bedoeling de geleden inkomensverliezen te vergoeden?
 12. Het is ook niet de bedoeling dat deze richtsnoeren door producenten worden gebruikt met de bedoeling „ernstige risico's te vermijden” wanneer zij producten ontwerpen en produceren.
 13. Het is echter niet de bedoeling dat deze vergunningen gedurende onbepaalde tijd voorwaardelijk blijven.
 14. zich voordoen als een auditor met de bedoeling bedrog te plegen.
 15. Het is niet de bedoeling dat hier de forfaitaire correcties worden opgenomen.