Betekenis van:
strekking

strekking (de ~ | meervoud strekkingen)
Zelfstandig naamwoord
 • richting of werking op een bepaald doel of op een bepaalde uitkomst
"de strekking van [een betoog]"
"woorden van gelijke strekking"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. EG-goedkeuringsteken van beperkte strekking (zie punt 3.2)
 2. Kencijfer van de EG-modelgoedkeuring van beperkte strekking.
 3. De verordeningen en andere stukken van algemene strekking worden gesteld in de eenentwintig officiële talen.”;
 4. Beschrijving van de strekking van de norm die de TSI moet ondersteunen.
 5. de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een meer algemene strekking.
 6. De Commissie wordt over het afsluiten en de strekking van dergelijke overeenkomsten ingelicht.
 7. De verordeningen en andere stukken van algemene strekking worden gesteld in de officiële talen.”;
 8. Een model van het teken van beperkte strekking is opgenomen in punt 6.2.
 9. EG-modelgoedkeuring van beperkte strekking verleend in 1971 door de Dienst van het ijkwezen van Duitsland.
 10. De Commissie heeft derhalve op 24 juni 2009 een advies van die strekking over Polen aan de Raad uitgebracht [3].
 11. De verdachte of beklaagde of zijn raadsman kan een met redenen omkleed verzoek met deze strekking indienen.
 12. De Commissie heeft derhalve op 13 mei 2009 een advies van die strekking over Roemenië aan de Raad uitgebracht [3].
 13. Pictogrammen die op zeer ernstige risico's wijzen, dienen van een tekst van gelijke strekking vergezeld te gaan.
 14. Administratieve handelingen van individuele strekking die juridisch bindende en externe werking hebben, moeten aan een interne herziening kunnen worden onderworpen.
 15. Daarin werd een uitvoerige beschrijving gegeven van de strekking van de afspraken op Europees niveau alsook heel wat informatie die niet door UCB was verstrekt.