Betekenis van:
teneur

teneur (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • richting of werking op een bepaald doel of op een bepaalde uitkomst
"de teneur van [een betoog]"
"de hele teneur"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De teneur van deze verklaringen en het effect ervan op de markt maken namelijk duidelijk dat de Staat al in juli had besloten de onderneming te steunen.
  2. In hun antwoord van 10 juli 2000 en dat van 2 april 2003 hebben de Franse autoriteiten duidelijk melding gemaakt van de regeling van artikel 39 CA van de CGI en de teneur ervan helder uiteengezet.
  3. In de beschikking wordt (gebaseerd op de teneur van de clementieregeling, maar ook op de teleologische en systematische uitlegging ervan) de vaststelling gedaan dat subsidiaire verzoeken om boetevermindering alleen kunnen worden geaccepteerd in zaken waarin voorwaardelijke immuniteit niet kan worden toegekend op het tijdstip dat een verzoek wordt ingediend, en dat deze alle juridische waarde verliezen zodra voorwaardelijke immuniteit is toegekend.
  4. Italië is van oordeel dat de grotere reikwijdte van deze verbintenis ten opzichte van 2002 betekent dat de privatisering effectief uitvoerbaar is en bevestigt dat de teneur van de brief alle twijfels omtrent het bedrag en de precieze voorwaarden van de participatie van de staat in de herkapitalisatie wegneemt.
  5. Volgens met name Calyon en BNP resulteert de selectiviteit van de regeling uit de marktpraktijk en de specifieke kenmerken van de vervoersactiva (bepaalde garanties inzake verkoop en liquiditeit op de lange termijn) — en niet uit de teneur van artikel 39 CA van de CGI.
  6. Gelet op de financiële situatie van de onderneming, de financiële analisten en de middelen van de particuliere aandeelhouder, zou een en ander suggereren dat de Staat voornemens is France Télécom financiële ruggensteun te geven (een verandering in het management kon in geen geval als toereikend gelden, hetgeen nadien trouwens is bevestigd door de teneur van het plan „Ambition 2005”).
  7. Naarmate de verklaringen elkaar opvolgden, werd de teneur ervan ook steeds preciezer, tot uiteindelijk werd aangegeven onder welke precieze voorwaarden de verbintenis om de financieringsproblemen van France Télécom op te lossen, zou plaatsvinden (het bedrag van de kapitaaluitbreiding en het feit dat de Staat daaraan zou deelnemen, het aandeelhoudersvoorschot, de ruggensteun voor de herfinancieringscapaciteit van de onderneming vóór de herkapitalisatie). Het zijn ook deze precieze voorwaarden die Frankrijk heeft aangemeld.