Betekenis van:
interpreteren

interpreteren
Werkwoord
 • uitleggen, verklaren naar de innerlijke bedoeling
"een opmerking als beledigend interpreteren"
"iets juist/verkeerd interpreteren"

Synoniemen

Hyperoniemen

interpreteren
Werkwoord
 • uitleggen of opvatten
"In het orakel interpreteerden de priesters de kreten en klanken van de gedrogeerde vrouw."

Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie dient deze met de grootste omzichtigheid te interpreteren.
 2. De lidstaten interpreteren en becommentariëren deze resultaten in het licht van hun verzamelmethoden.
 3. Zichtbare tekenen van stress bij katten zijn niet zo gemakkelijk te interpreteren als die bij honden.
 4. De lidstaten analyseren en interpreteren de op nationaal niveau verkregen gegevens over de bewaakte parameters.
 5. „toegankelijkheid” en „duidelijkheid”, die betrekking hebben op de voorwaarden en modaliteiten waaronder gebruikers de gegevens kunnen verkrijgen, gebruiken en interpreteren;
 6. „toegankelijkheid” en „duidelijkheid”: hebben betrekking op de voorwaarden en modaliteiten waaronder de gebruikers de gegevens kunnen verkrijgen, gebruiken en interpreteren;
 7. De ECB verlangt informatie betreffende de securitisatieactiviteiten van MFI’s teneinde krediet- en leenontwikkelingen in het eurogebied te interpreteren.
 8. Toegankelijkheid en duidelijkheid: hebben betrekking op de voorwaarden waaronder de gebruikers de gegevens kunnen verkrijgen, gebruiken en interpreteren.
 9. Wanneer een groter aantal knollen per monster wordt genomen, treedt remming op of zijn de resultaten moeilijk te interpreteren.
 10. Door een positiebepalend apparaat verleende dienst om positie-informatie te verkrijgen, te gebruiken en ondubbelzinnig te interpreteren, en na te gaan of de resultaten voldoen aan de gebruiksvereisten.
 11. De lidstaten interpreteren en becommentariëren die in het licht van hun verzamelmethode en verstrekken de resterende kwantitatieve indicatoren, alsook kwalitatieve informatie.
 12. „toegankelijkheid” en „duidelijkheid”, die betrekking hebben op de voorwaarden en modaliteiten waaronder de gebruikers de gegevens kunnen verkrijgen, gebruiken en interpreteren;
 13. Deze ondernemingen werden in de voorlopige verordening slechts genoemd voorzover dit nodig was om enkele gecumuleerde indicatoren te kunnen interpreteren, zoals bijvoorbeeld het marktaandeel of de totale productiecapaciteit.
 14. Met taal- en rekenvaardigheidscursussen wordt een verbetering van het vermogen van werknemers beoogd om ideeën en begrippen te formuleren en deze vlot mee te delen, alsmede om veranderingen in hun omgeving in kwantitatieve termen te interpreteren.
 15. Bij dit protocol wordt de Overeenkomst van Lissabon volgens de bepalingen van artikel 1 gewijzigd, waarbij de partijen bij het protocol de overeenkomst en het aanvullend protocol samen als één tekst interpreteren en toepassen.