Betekenis van:
isolering

isolering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het beschermen tegen kou/geluid; het beschermen tegen kou/geluid

Synoniemen

Hyperoniemen

isolering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • materiaal waarmee geïsoleerd wordt; isolatiemateriaal; isolatiemateriaal

Synoniemen

Hyperoniemen

isolering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • afzondering; het afzonderen van anderen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. voor een bacteriologische test (kweek/isolering) 7 EUR per test;
 2. Mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping
 3. Volledige isolering van sociale soorten gedurende langere perioden, bijv. honden en niet-menselijke primaten;
 4. Duitsland overlegde echter tot juni 2003 zodanige cijfers dat voor de Commissie het scenario van een dergelijke onmiddellijke effectieve isolering van dit segment niet uitvoerbaar leek.
 5. „Quarantaine”: isolering van een groep waterdieren ter voorkoming van direct of indirect contact met andere waterdieren, zodat zij voor een bepaalde tijdsduur kunnen worden geobserveerd en er - zo nodig - tests en behandelingen kunnen worden uitgevoerd, waaronder een adequate behandeling van de effluenten.
 6. Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69
 7. NB: Vetextracties volgens Gerber, Weibull-Berntrop of Schmid-Bondzynski-Ratzlaff of isolering van melkvet met behulp van detergenten (BDI-methode) zijn niet geschikt voor TG-analyse, omdat bij deze methoden aanzienlijke hoeveelheden partiële glyceriden of fosfolipiden in de vetfase kunnen overgaan.
 8. De betrokken lidstaat komt voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de ziekte in aanmerking, op voorwaarde dat de onverwijld toegepaste maatregelen ten minste de isolering van het bedrijf bij vermoedelijke ziekte omvatten, alsmede, direct na de officiële bevestiging van de ziekte:
 9. Aangezien de Commissie in het voorjaar van 2003 door haar eigen analyse resterende twijfels over de levensvatbaarheid van de bank, die werden teweeggebracht door het mislukken van de privatiseringsprocedure en het sterk negatieve totale resultaat van 2002, niet kon wegnemen en een doeltreffende isolering van de met name in het segment „vastgoedfinanciering” bestaande kredietrisico's volgens informatie van Duitsland zonder verdere steun niet uitvoerbaar leek, heeft de Commissie zich er met hulp van onafhankelijke deskundigen van verzekerd dat de bank, op enkele punten na, ook voldoende preventieve maatregelen heeft getroffen voor de aanwezige risico's en dat zij voor dienovereenkomstige reserveringen zorg heeft gedragen.