Betekenis van:
kalven

kalven
Werkwoord
 • een kalf werpen
"de veearts was erbij om de koe te helpen kalven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. „Stop toediening vanaf het kalven
 2. „Stop toediening vanaf het kalven
 3. De 2 weken vóór het kalven
 4. 1-4 weken vóór het kalven
 5. Vanaf eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven
 6. Vanaf eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven
 7. de gebruiksaanwijzing, d.w.z. het aantal toepassingen en de tijd vóór en na het kalven;
 8. 3-6 weken na het kalven [11]De laatste 6 weken vóór en de eerste 3 weken na het lammeren [12]
 9. In het licht van de ontvangen aanvullende inlichtingen heeft de EFSA in haar advies van 11 juli 2007 geconcludeerd dat toevoeging van zeoliet aan diervoeders voor melkkoeien gedurende een periode van ongeveer twee weken vóór het kalven geen risico oplevert voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu [4].
 10. In haar advies van 12 juni 2007 heeft de EFSA geconcludeerd dat diervoeders met een hoog calciumgehalte die omstreeks het tijdstip van kalven worden toegediend, zeer doeltreffend kunnen zijn bij de behandeling van niet-ernstige gevallen van melkziekte en bij de preventie van een herhaling van de ziekte bij melkkoeien en dat daarom een nieuwe vermelding betreffende de vermindering van het risico op melkziekte aan de lijst moet worden toegevoegd [5].
 11. „therapeutische behandeling”: de individuele toediening aan landbouwhuisdieren krachtens artikel 4 van deze richtlijn van een stof waarvan het gebruik is toegestaan ter behandeling van een door een dierenarts, na onderzoek van het dier, geconstateerde fertiliteitsstoornis — met inbegrip van de onderbreking van een ongewenste dracht — en, voor wat β-agonisten betreft, voor de behandeling met tocolyse van vrouwelijke runderen tijdens het kalven, alsmede voor de behandeling van ademhalingsstoornissen, podotrochleitis en hoefbevangenheid en voor de toediening van tocolyse bij paardachtigen;”.
 12. Tijdens het vervoer gestorven dieren en dieren die vóór de eerste lossing in het derde land van de eindbestemming hebben gekalfd (ook ontijdig), worden voor de toepassing van de leden 1 en 2 niet meegerekend wanneer de exporteur ten genoegen van de bevoegde autoriteit aantoont dat hun dood of het (ontijdig) kalven niet het gevolg was van de niet-inachtneming van Verordening (EG) nr. 1/2005.