Betekenis van:
kiwi

kiwi (de ~ | meervoud kiwi's)
Zelfstandig naamwoord
 • groene tropische vrucht

Hyperoniemen

kiwi (de ~ | meervoud kiwi's)
Zelfstandig naamwoord
 • vogelsoort die niet kan vliegen

Hyperoniemen

kiwi
Zelfstandig naamwoord
 • harige, bruine vrucht met groen vruchtvlees
kiwi
Zelfstandig naamwoord
 • een soort Nieuw-Zeelandse loopvogel
kiwi
Zelfstandig naamwoord
 • een bijnaam voor mensen afkomstig uit Nieuw Zeeland

Voorbeeldzinnen

 1. Kiwi Latina (BGA)
 2. houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Kiwi de l'Adour (BGA))
 3. De kiwi is één van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vermelde producten waarvoor een handelsnorm moet gelden.
 4. tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice en Noix du Périgord)
 5. PB C 168 van 13.7.2002, blz. 10 (Farinheira de Estremoz e Borba).PB C 261 van 30.10.2003, blz. 6 (Domfront).PB C 262 van 31.10.2003, blz. 7 (Kiwi Latina).PB C 277 van 18.11.2003, blz. 9 (Valle del Belice).PB C 277 van 18.11.2003, blz. 12 (Noix du Périgord).
 6. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, en artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Frankrijk ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Kiwi de l'Adour” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie [2].
 7. Op grond van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 heeft Portugal bij de Commissie een aanvraag ingediend tot registratie als geografische aanduiding van de benaming „Farinheira de Estremoz e Borba”, heeft Italië een aanvraag ingediend tot registratie als geografische aanduiding van de benaming „Kiwi Latina”, alsmede een aanvraag tot registratie als oorsprongsbenaming van de benaming „Valle del Belice”, en heeft Frankrijk twee aanvragen ingediend tot registratie als oorsprongsbenaming van de benamingen „Domfront” en „Noix du Périgord”.