Betekenis van:
koesteren

koesteren
Werkwoord
 • gevoelens hebben
"hoge verwachtingen koesteren"
"sympathie koesteren"

Hyperoniemen

koesteren
Werkwoord
 • liefderijk verzorgen
"een verzameling koesteren"
"de kinderen koesteren"

Hyperoniemen

koesteren
Werkwoord
 • iets geliefds nauw aan het hart houden
"Hij koesterde zijn geliefde op innige wijze."
koesteren
Werkwoord
 • zich prettig voelen
"zich voor het haardvuur koesteren"
"zich in de zon koesteren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De status, onafhankelijkheid en grondwettelijke bescherming van rechters koesteren.
 2. Met een activiteit Toekomstige en opkomende technologieën zal worden getracht transdisciplinaire excellentie voor onderzoek op opkomende ICT-gerelateerde onderzoeksgebieden aan te trekken en te koesteren.
 3. Niettemin bleef de Commissie twijfels koesteren over de vraag of de Spaanse autoriteiten in het verleden de de-minimisverordening in acht hadden genomen.
 4. Dat is niet meer dan billijk, aangezien de CBT en GE legitieme verwachtingen mogen koesteren omtrent het bindende karakter van deze bepalingen.
 5. Alcoa mocht geen enkel gewettigd vertrouwen koesteren dat de maatregel van 2005 waarmee het tarief tot 2010 werd verlengd, automatisch „niet-steun” zou vormen.
 6. De Commissie is nagegaan of de door Alcoa aangehaalde uitzonderlijke omstandigheden die met het bestaan van het Alumix-besluit verband houden, de ondernemingen ertoe hadden kunnen brengen een gewettigd vertrouwen te koesteren.
 7. Op basis van de in overweging 210 geformuleerde overwegingen kan de Commissie de stelling afwijzen als zou die beschikking kunnen worden aangevoerd als grondslag om Alcoa een gewettigd vertrouwen te laten koesteren.
 8. Wat betreft de Sardijnse productielocatie is de Commissie ook nagegaan of de brief van 2007 en de daarop volgende ontwikkelingen voor Alcoa een aanleiding konden zijn om een gewettigd vertrouwen te gaan koesteren.
 9. Mocht de Commissie het reeds herhaaldelijk vermelde standpunt van de Italiaanse autoriteiten kunnen aanvaarden, zou dit ontbreken van nadere gegevens op zichzelf al volstaan om de twijfel aan de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke markt te blijven koesteren, omdat de Commissie zich er niet van kan vergewissen dat aan alle voorwaarden van punt 11.3 van de richtsnoeren is voldaan.
 10. Uit de onderhandelingen tussen het CDTI en ITP, die plaatsvonden vóór de definitieve toekenning van de steun, is gebleken dat, hoewel de Spaanse autoriteiten gunstig stonden tegenover steun voor het project, ITP geen rechtmatige verwachtingen kon koesteren met betrekking tot de ontvangst van een bepaald steunbedrag.
 11. Onderzoek naar toekomstige en opkomende technologieën is op dit thematische gebied bijzonder belangrijk voor de ondersteuning van grensverleggend onderzoek naar belangrijke ICT en de combinatie ervan met andere relevante terreinen en disciplines; het koesteren van nieuwe ideeën en radicaal nieuwe gebruiksvormen, en het verkennen van nieuwe mogelijkheden in routekaarten voor ICT-onderzoek, met inbegrip van onderzoek naar kwantumeffecten, systeemintegratie en intelligente systemen.
 12. Om Europa dichter bij de burger te brengen en de burger de kans te geven ten volle aan de opbouw van een steeds hechter Europa deel te nemen, moeten alle onderdanen van de deelnemende landen en eenieder die daar legaal verblijft worden aangesproken en bij transnationale uitwisselingen en samenwerkingsactiviteiten worden betrokken, wat zal bijdragen tot de ontwikkeling van het besef gemeenschappelijke Europese idealen te koesteren.