Betekenis van:
krimpen

krimpen
Werkwoord
 • draaien van de wind
"krimpende wind en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen"
"de wind krimpt naar (oost)"

Hyperoniemen

krimpen
Werkwoord
 • kleiner in omvang worden
"De broek was in de was gekrompen en hij kreeg hem niet meer aan."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het bbp zal waarschijnlijk nog enige tijd aanzienlijk blijven krimpen.
 2. Daardoor zou haar kapitaalbasis krimpen tot een niveau dat onder het minimaal vereiste toetsingsvermogen zou liggen.
 3. De Commissie verwacht dat het bbp in 2009 nog eens met 2 % zal krimpen.
 4. Evenals in het basisscenario zal het bbp in de periode 2009-2010 krimpen, om daarna toe te nemen.
 5. Volgens de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie zal het reële bbp in 2009 met 5,8 % krimpen.
 6. Daar komt nog bij dat Ierland bijzonder kwetsbaar is door de lagere groeiprognoses in zijn belangrijkste handelspartners, waardoor het reële bbp naar verwachting in 2009 verder zal krimpen.
 7. Verwacht wordt dat de groei door de teruglopende export en een scherpe daling van de investeringen met meer dan 1 % zal krimpen.
 8. Volgens de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie zou het jaarlijkse bbp in 2009 met 2,9 % krimpen en in 2010 met 0,3 % groeien.
 9. Volgens de Commissie is de bbp-groei van Letland in 2008 sterk achteruitgegaan en zal van meer dan 10 % in 2007 naar verwachting krimpen tot ongeveer 2 %.
 10. In de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie wordt ervan uitgegaan dat het reële bbp in Duitsland in 2009 fors zal krimpen, namelijk met 5 %.
 11. Het begrotingstekort van Portugal blijft net als de afgelopen jaren krimpen en bedroeg in 2008 iets meer dan 2 % van het bbp.
 12. Zonder dergelijke acquisitie had AVR Nuts haar marktaandeel zien krimpen en had zij marktaandeel aan alternatieve verwerkingsopties, met name in het buitenland, verloren.
 13. Volgens het basisscenario zal 2009 nog altijd een moeilijk jaar zijn en zal het bruto binnenlands product (bbp) op grond van de aanhoudende financiële crisis krimpen.
 14. Volgens de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie zal het bbp in 2009 met 2,9 % krimpen en in 2010 met 0,6 % groeien.
 15. In de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie wordt ervan uitgegaan dat het reële bbp in Oostenrijk in 2009 fors zal krimpen, namelijk met – 3,7 %.