Betekenis van:
ledigen

ledigen
Werkwoord
 • ledigen; leegmaken; ledigen
"een glas (in één teug) ledigen"
"de kelk tot de bodem ledigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ledigen
Werkwoord
 • de inhoud volledig verwijderen

Voorbeeldzinnen

 1. Ledigen,
 2. Slangen voor het ledigen van bloedvaten bij balseming
 3. Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten
 4. De gastemperaturen tijdens het vullen en ledigen mogen buiten de in punt 4.4.1 vastgestelde grenzen vallen.
 5. Ledigen en vullen van een koudemiddelcilinder (koudemiddel zowel in vloeibare als in gasvormige toestand).
 6. het type en de afmeting van de gebruikte cilinders voor UF6 en de wijze van vullen en ledigen.
 7. Waar voor ledigen van de toiletten een tankwagen wordt gebruikt, moet een hart-op-hartafstand van ten minste 6 m met rijweg met het aangrenzende spoor worden toegepast.
 8. De aansluitingen van de afvoertankwagens voor ledigen en voor spoelen en hun afdichtingen moeten overeenkomen met bijlage M IV, resp. afbeelding M IV.1 en M IV.2.
 9. Vaste installaties voor het ledigen van toiletten moeten compatibel zijn met de eigenschappen van de gesloten toiletsystemen die in de TSI voor hogesnelheidsmaterieel zijn voorgeschreven.
 10. Tanks voor brandbare vloeistoffen moeten zodanig zijn ontworpen dat de brandbare vloeistof gedurende het vullen of ledigen of bij lekkage van de tank of de leidingen daarvan niet:
 11. In grotere leefruimten is een (makkelijk te ledigen) waterbekken bijzonder waardevol voor M. fascicularis, maar ook M. mulatta maakt er gebruik van.
 12. In afwijking van artikel 4 en bijlage II van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor het vullen en ledigen van bestaande mobiele tanks bij terminals niet van toepassing in Roemenië:
 13. Zij voldoen dus niet om het vermoeden te geven van overeenstemming met de eisen voor veilige bediening en werking in punt 2.3 en voor het veilig vullen en ledigen in punt 2.9 van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG.
 14. In afwijking van artikel 4 en bijlage II van Richtlijn 94/63/EG zijn de eisen inzake het vullen en ledigen van bestaande mobiele tanks van terminals niet van toepassing in Bulgarije:
 15. De punten 5.1 en 5.2 van norm EN 3-9:2006 bevatten geen specifieke eisen voor het ontwerp van de cilinder en de functionele voorziening en ook geen gedetailleerde technische oplossing voor het veilig vullen en ledigen.