Betekenis van:
miniem

miniem
Bijvoeglijk naamwoord
  • heel klein
"met een miniem verschil winnen"
"minieme details"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het wereldwijde aandeel van IZAR in deze markt zou bovendien miniem zijn (minder dan […] %).
  2. Kant-en-klare zuivelproducten worden doorgaans verpakt, zodat de kans op besmetting van het product achteraf miniem is.
  3. Derhalve werd op basis van hun marktaandeel en hun relatief hoge prijsniveaus geconcludeerd dat hun bijdrage tot de schade, zo die er al was, slechts miniem was.
  4. Hypotheekrechten zijn vrij miniem in het geval van grote leningen, en bij een vergelijkbare lening zou het zakelijk onderpand via een bedrijfshypotheek worden afgehandeld.
  5. Ook al werd deze hele reservecapaciteit na intrekking van de huidige maatregelen tegen dumpingprijzen aan de Gemeenschap verkocht, zou het effect op de gemeenschappelijke markt miniem zijn.
  6. Voorts maken magnesiabriketten slechts een miniem deel uit van de totale productiekosten van staalproducenten, zodat de gevolgen van de maatregelen voor hun kosten verwaarloosbaar zijn (zie overweging 143).
  7. De verwerkende bedrijven maken zowel gebruik van verse als van bevroren gekweekte zalm en zo er al verschillen zijn bleken deze miniem te zijn.
  8. Aangezien het risico voor de diergezondheid in de Gemeenschap als gevolg van de invoer van gezelschapsvogels uit Kroatië daardoor miniem is, moet dat land worden toegevoegd aan de lijst van derde landen in artikel 3 van Beschikking 2005/759/EG.
  9. Alhoewel de financiële impact voor de onderneming miniem was, vormde deze volgens de Spaanse autoriteiten een stimulans voor de onderneming om de werknemers in kwestie nog enkele jaren in dienst te houden in plaats van hen te ontslaan of hen in dienst te houden zonder hen aan te geven.