Betekenis van:
nietig

nietig
Bijvoeglijk naamwoord
 • zonder waarde
"een nietig dorpje"

Hyperoniemen

nietig
Bijvoeglijk naamwoord
 • verwaarloosbaar klein
"Zijn bijdrage was nietig vergeleken bij de hare."
nietig
Bijvoeglijk naamwoord
 • ongeldig.
"De overeenkomst werd nietig verklaard."
nietig
Bijvoeglijk naamwoord
 • geen kracht, gezag of waarde hebbend
"iets nietig verklaren"
"een nietige overeenkomst"

Synoniemen

nietig
Bijvoeglijk naamwoord
 • heel klein
"een nietig ventje"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het certificaat is nietig:
 2. Het visum is nietig verklaard
 3. d de executoriale titel nietig is verklaard.
 4. De commissie kan de betwiste beslissing nietig verklaren of bevestigen.
 5. De commissie kan de betwiste beslissing nietig verklaren of bevestigen.
 6. De onderstreepte zin is nietig verklaard door het Gerecht.
 7. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
 8. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
 9. De bekendmaking van deze verordening dient als nietig te worden beschouwd.
 10. De bekendmaking van Verordening (EG) nr. 1040/2006 dient als nietig te worden beschouwd.
 11. Een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, kan nietig worden verklaard.
 12. Terzelfder tijd is het bedrijfsplan dat in het kader van de aanbesteding was ingediend, thans nietig.
 13. STANDAARDFORMULIER VOOR KENNISGEVING EN MOTIVERING VAN HET WEIGEREN, NIETIG VERKLAREN OF INTREKKEN VAN EEN VISUM
 14. Beschikking 2003/102/EG van de Commissie gedeeltelijk nietig verklaard, aan Griekenland terug te betalen bedrag.
 15. Diezelfde dag heeft het Hof ook Beschikking 2003/531/EG nietig verklaard [11].