Betekenis van:
monopolie

monopolie (het ~ | meervoud monopolies, monopoliën)
Zelfstandig naamwoord
 • recht iets als enige te mogen doen; recht zonder mededingers
"het monopolie hebben (op iets)"
"het monopolie op [de verkoop van dit apparaat]"

Synoniemen

Hyperoniemen

monopolie
Zelfstandig naamwoord
 • het geheel beheersen van een markt door een enkele leverancier
monopolie
Zelfstandig naamwoord
 • bepaald gezelschapsspel

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Compensatievergoedingen bij het voortijdig verlaten van het monopolie
 2. Het Haushaltssanierungsgesetz had een algemene hervorming van het Duitse monopolie voor gedistilleerde dranken tot gevolg.
 3. Met de HSanG werd het monopolie hervormd teneinde op de steun te besparen.
 4. Gezien de aard van de betrokken organisaties is dit een feitelijk monopolie.
 5. Vóór de liberalisering had MOL een monopolie over de gasimport in Hongarije.
 6. De kennisgeving had betrekking op alle onder het monopolie vallende producten, met inbegrip van Kornbrand.
 7. Daarom hebben de meeste industriële stokerijen ervoor gekozen het monopolie voortijdig te verlaten.
 8. De industriële stokerijen, die overeenkomstig § 58a van het door de HSanG gewijzigde Branntweinmonopolgesetz na het productiejaar 2006/2007, d.w.z. vanaf 30 september 2006, helemaal niet meer aan het monopolie mogen deelnemen, kunnen echter sinds 2001 het monopolie vrijwillig verlaten.
 9. Het bij § 58a van het Branntweinmonopolgesetz ingevoerde systeem zou het de Kornbrandstokerijen gemakkelijker moeten maken het monopolie te verlaten.
 10. Cetarsa is een openbare onderneming die tot 1990 een wettelijk monopolie had op de bewerking van ruwe tabak in Spanje.
 11. RM is het belangrijkste postbedrijf in het Verenigd Koninkrijk en had tot einde 2005 een wettelijk monopolie voor de standaardbrievenpost.
 12. Hierboven werd uiteengezet dat de verwerking van Kornbrand uit organisatorisch oogpunt verschilt van de overige alcoholproducten van landbouwoorsprong die onder het monopolie vallen (zie punten 17-25).
 13. De beschikking heeft als conclusie dat de argumenten van Siemens speculaties betreffen, die leiden tot het algemene oordeel dat elk monopolie op lange termijn nieuwe spelers aantrekt.
 14. Dankzij de compensatievergoedingen wordt producenten die dat willen de mogelijkheid geboden om ondanks hun uittreding uit het monopolie verder op de zogenaamde „vrije” Kornbrandmarkt actief te zijn [17].
 15. „Toch heeft Sernam, volgens de Franse autoriteiten [42] niet het monopolie op TBE, aangezien ieder bedrijf Fret SNCF om een gelijkwaardige dienst kan vragen.