Betekenis van:
naderen

naderen
Werkwoord
  • in aantocht zijn
"Wie de stad nadert, valt meteen de imposante kerktoren op."
naderen
Werkwoord
  • dichterbij komen
"het doel/de finish naderen"
"de zeventig naderen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Kruispunten: naderen en oversteken van kruispunten en overwegen;
  2. De EIB-leningen uit hoofde van Besluit 2001/777/EG naderen nu het plafond.
  3. Voorkom dat skiffs het schip naderen door van koers te wijzigen en te versnellen waar mogelijk [1].
  4. Het is echter dienstig 2011 te kiezen als afsluitingsdatum voor sommige toepassingen voor militaire landvoertuigen en vliegtuigen waarvoor ervan wordt uitgegaan dat er momenteel alternatieven beschikbaar zijn, die echter nog niet zijn ingevoerd gedurende ontwikkelingsprogramma’s die nu hun voltooiing naderen en waarvoor aanpassingen technisch en economisch niet meer haalbaar zijn.
  5. Door het intrekken van de erkenning door het HRS zou de betrokken vloot, aangezien de eerder door het HRS verleende certificaten het einde van hun geldigheidsduur naderen, zich voor classificatie tot andere erkende organisaties moeten wenden, terwijl de inspectie overeenkomstig Richtlijn 98/18/EG moet worden overgedragen aan deze organisaties of de Griekse overheid zelf.
  6. Hulpverleningsboten moeten een eigen inrichting hebben waarmede ze te water gelaten kunnen worden en teruggezet.Indien een hulpverleningsboot voldoet aan de eisen van de hoofdstukken 4.5 of 4.6 van de LSA-code, mag zij deel uitmaken van de gezamenlijke capaciteit groepsreddingsmiddelen als aangegeven in bovenstaande tabel.Ten minste één van de hulpverleningsboten op een ro-ro-passagiersschip moet een snelle hulpverleningsboot zijn die voldoet aan de eisen van voorschrift III/5-1.Wanneer de administratie van de vlaggenstaat van mening is dat de plaatsing van een hulpverleningsboot materieel onmogelijk is, kan een dergelijk schip ontheffing krijgen van de verplichting om een hulpverleningsboot aan boord te hebben mits het aan de volgende eisen voldoet:a) het schip is zo ingericht dat een hulpeloze persoon uit water kan worden gehaald;b) het uit het water halen van een hulpeloze persoon kan vanaf de navigatiebrug worden gadegeslagen; enc) het schip is voldoende wendbaar om in de slechts mogelijke omstandigheden personen te naderen en uit het water te halen.
  7. Tewaterlatingsmiddelen voor hulpverleningsboten dienen te voldoen aan de eisen van Voorschrift III/10.Indien een hulpverleningsboot voldoet aan de eisen van de hoofdstukken 4.5 of 4.6 van de LSA-code, mag zij deel uitmaken van de gezamenlijke capaciteit groepsreddingsmiddelen als aangegeven in bovenstaande tabel.Een reddingsboot mag als hulpverleningsnoot worden beschouwd wanneer die boot en zijn voorzieningen voor tewaterlating en het terugzetten voldoen aan de eisen voor hulpverleningsboten.Ten minste één van de hulpverleningsboten op een roropassagiersschip, indien er een aan boord dient te zijn, moet een snelle hulpverleningsboot zijn die voldoet aan de eisen van voorschrift III/5-1.Wanneer de administratie van de vlaggenstaat van mening is dat de plaatsing van een hulpverleningsboot of een snelle hulpverleningsboot materieel onmogelijk is, kan een dergelijk schip ontheffing krijgen van de verplichting om een hulpverleningsboot aan boord te hebben mits het aan de volgende eisen voldoet:a) het schip is zo ingericht dat een hulpeloze persoon uit water kan worden gehaald;b) het uit het water halen van een hulpeloze persoon kan vanaf de navigatiebrug worden gadegeslagen; enc) het schip is voldoende wendbaar om in de slechts mogelijke omstandigheden personen te naderen en uit het water te halen.