Betekenis van:
neiging

neiging (de ~ | meervoud neigingen)
Zelfstandig naamwoord
 • tendens; innerlijke noodzaak
"een onbedwingbare/onweerstaanbare neiging hebben (om) iets te doen"
"de neiging krijgen (om) iets te doen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

neiging
Zelfstandig naamwoord
 • het onbewust graag op een bepaalde manier gedragen
"Hij heeft soms de neiging om weg te dromen."

Voorbeeldzinnen

 1. Hij heeft de neiging kwaad te worden.
 2. Tom heeft de neiging te overdrijven.
 3. Je hebt de neiging om te snel te praten.
 4. Ik heb de neiging om dit voorstel te accepteren.
 5. De neiging kan bereikt worden door het actieve gedeelte van het spoorstaafkopprofiel.
 6. „antiklontermiddelen”: stoffen die de neiging van afzonderlijke levensmiddelendeeltjes om aan elkaar te kleven, verkleinen;
 7. Minivarkens hebben de neiging obees te worden als zij met standaard varkensvoer worden gevoederd.
 8. de volatiliteit van het herstelpercentage, omdat het betrekking heeft op de neiging van het herstelpercentage om trancheprijzen te beïnvloeden; en
 9. Fretten hebben de neiging zich te ontlasten tegen een verticaal oppervlak in één deel van de leefruimte.
 10. Er zijn wel pogingen ondernomen om door selectie hoenderrassen te kweken die minder neiging hebben tot verenpikken of agonistisch gedrag.
 11. De Commissie wijst erop dat eerder de neiging bestaat om oudere schepen onder goedkope vlaggen te registreren.
 12. Zij vertonen een complex jachtgedrag en hebben de neiging voedselvoorraden aan te leggen, maar zij eten geen bedorven voedsel.
 13. De pipet en het reservoir moeten na het pipetteren grondig worden gespoeld, aangezien dunne vezels de neiging hebben aan het oppervlak te blijven.
 14. Naast hun wilde aard en hun neiging tot klimmen vertonen niet-menselijke primaten sterk ontwikkelde cognitieve vermogens en een complex sociaal en foerageergedrag.
 15. Door bevochtiging heeft steenkool de neiging samen te klonteren en een zodanige consistentie aan te nemen dat dit het vullen van de ovens belemmert.