Betekenis van:
oedeem

oedeem (het ~ | meervoud oedemen)
Zelfstandig naamwoord
 • ophoping van vocht

Hyperoniemen

Hyponiemen

oedeem (het ~ | meervoud oedemen)
Zelfstandig naamwoord
 • ophoping van vocht; opgehoopt vocht in het lichaam

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oedeem
Zelfstandig naamwoord
 • een zwelling ten gevolge van een ophoping van vocht in delen van het lichaam

Voorbeeldzinnen

 1. faciaal oedeem,
 2. Geen oedeem
 3. Kneuzing (schaafwond/contusie, opzwelling, oedeem)
 4. vermagering en/of gegeneraliseerd of plaatselijk oedeem;
 5. Oedeem aan het kop- en nekgebied en neurologische tekenen zoals torticollis en ataxie kunnen ook voorkomen.
 6. Er is uitgebreid subcutaan oedeem, met name rond de kop en de hakken.
 7. Er kunnen zich overgevoeligheidsreacties (bv. plaatselijke huiduitslag, (contact)eczeem en angio-oedeem van de lippen) voordoen.
 8. Het voornaamste kenmerk is dat het een reversibel proces is waarbij ontstekingsreacties en de meeste klinische symptomen van ontstekinggerelateerde irritatie (erytheem, oedeem, jeuk en pijn) optreden.
 9. Histologisch wordt AI gekenmerkt door vaatafwijkingen met als gevolg oedeem, bloedingen en perivasculaire cuffing, met name in myocard, milt, longen, hersenen, pancreas en lellen.
 10. „Zieke” dieren vertonen in de regel één van de volgende symptomen, „ernstig zieke” dieren meer dan één: ademhalingsstoornissen, depressie, diarree, cyanose van onbeschermde huid of lellen, oedeem van kop en/of aangezicht, neurologische symptomen.
 11. Met betrekking tot de tuberculinatie evenwel worden een toename van de huidplooidikte met 2 mm of meer, of klinische symptomen zoals oedeem, exsudatie, necrose, pijn en/of ontsteking, als positief aangemerkt.
 12. Gebruik in voorkomend geval de codes ter identificatie van de ziekten, zoals vermeld in deel 3.C van bijlage I, waarop een test is verricht overeenkomstig de protocollen van deel 3.C of de door de lidstaat van bestemming vereiste protocollen.(10) In dit geval dient de gezondheidsverklaring vergezeld te gaan van de gezondheidsverklaring betreffende de quarantaine- en testvoorwaarden in bijlage I, deel I, bij Beschikking 79/542/EEG (“model CAM”).(11) Officieel tuberculosevrije/brucellosevrije gebieden en beslagen overeenkomstig bijlage A bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad waarvoor in kolom 6 van deel 1 van bijlage I bij Beschikking 79/542/EEG (zoals laatstelijk gewijzigd) de vermelding “VII” is toegevoegd met betrekking tot tuberculose en de vermelding “VIII” met betrekking tot brucellose.(12) Tests verricht overeenkomstig de protocollen die, voor de betrokken ziekte, zijn beschreven in deel 3.C van bijlage I. Met betrekking tot de tuberculinetest evenwel worden een toename van de huidplooidikte met 2 mm of meer of klinische symptomen zoals oedeem, exudatie, necrose, pijn en/of ontsteking als positief aangemerkt.(13) Datum van lading.