Betekenis van:
opeenhoping

opeenhoping (de ~ | meervoud opeenhopingen)
Zelfstandig naamwoord
  • het opeengehoopte
"een dichte opeenhoping van [auto's]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opeenhoping (de ~ | meervoud opeenhopingen)
Zelfstandig naamwoord
  • het zich opeenhopen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. .2 De ventilatie van ruimten voor machines moet onder alle normale omstandigheden voldoende zijn om opeenhoping van oliedampen te voorkomen.
  2. Vanwege deze problemen bleven de financiële markten terughoudend wat de financiering van de scheepsbouw betreft, hetgeen tot vertragingen in de levering heeft geleid en dus tot een opeenhoping van boetes en schulden.
  3. Het is in het belang niet alleen van de Gemeenschap maar ook van Bulgarije en Roemenië om een opeenhoping van overtollige voorraden te voorkomen en in elk geval om die marktdeelnemers of individuen te kunnen identificeren die bij omvangrijke speculatieve handel zijn betrokken.
  4. Met het oog op het ernstige verlies aan stabiliteit dat zou kunnen worden veroorzaakt door de opeenhoping van grote hoeveelheden water op het dek of de dekken na het in gebruik stellen van de vast aangebrachte sproei-inrichting voor water onder druk, moeten spuipijpen zijn aangebracht teneinde zeker te stellen dat dit water snel rechtstreeks buitenboord wordt afgevoerd.
  5. Met het oog op het ernstige verlies aan stabiliteit dat zou kunnen worden veroorzaakt door de opeenhoping van grote hoeveelheden water op het dek of op de tanktop ten gevolge van het in werking zijn van de vast aangebrachte sproei-inrichting voor water onder druk, kan de administratie van de vlaggenstaat aanvullende voorzieningen voor het wegpompen en afvoeren van water voorschrijven naast die welke zijn vereist volgens het bepaalde in voorschrift II-1/C/3.