Betekenis van:
accumulatie

accumulatie
Zelfstandig naamwoord
 • ophoping van stoffen
"Er vond een accumulatie van geld plaats."
accumulatie (de ~ | meervoud accumulaties)
Zelfstandig naamwoord
 • het zich opeenhopen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. accumulatie van statische elektriciteit
 2. Bovendien bestaat de mogelijkheid van accumulatie.
 3. Ontladingssystemen om accumulatie van potentieel gevaarlijke elektrostatische lading te voorkomen.
 4. De terugvordering zal de uitgangssituatie herstellen, waarmee elke potentiële accumulatie van herstructureringssteun wordt voorkomen.
 5. Soms doet zich zelfs accumulatie voor wanneer meststoffen met een zeer laag cadmiumgehalte wordt gebruikt, dan weer treedt geen accumulatie op, zelfs niet bij gebruik van meststoffen met een hoog cadmiumgehalte.
 6. Als de resultaten wijzen op een accumulatie van toxines in het vlees van weekdieren, dient intensieve bemonstering te volgen;
 7. Het WCTEM concludeerde dat het cadmiumgehalte in meststoffen moet worden beperkt om accumulatie van cadmium in de bodem te voorkomen.
 8. De installatie van de tractiebatterij in het voertuig mag geen potentieel gevaarlijke accumulatie van gasbellen mogelijk maken.
 9. De historische accumulatie van wapens en munitievoorraden in de landen van de westelijke Balkan heeft tot grote bezorgdheid aanleiding gegeven.
 10. Volgens de EU-SALW-strategie vormen de illegale handel in en de buitensporige accumulatie van SALW en munitie daarvoor een ernstige bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid.
 11. Het definitieve ontwerp van de algemene risicobeoordeling uit maart 2005 bevestigt het advies van het WCTEM betreffende de accumulatie van cadmium in de bodem.
 12. De toelatingsvoorwaarden moeten risicobeperkende maatregelen omvatten en er moeten zo nodig monitoringprogramma's worden opgezet om mogelijke accumulatie en blootstelling in kwetsbare gebieden te controleren.
 13. commentaar te leveren op de geschiktheid van de onderzochte scenario's en op de conclusies betreffende de accumulatie van cadmium in de bodem;
 14. haar steun voor de aanpak van de problemen die het gevolg zijn van de destabiliserende accumulatie en de ongecontroleerde verspreiding van handvuurwapens, voortzetten en consolideren;
 15. de EU-strategie ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor,