Betekenis van:
ophoping

ophoping (de ~ | meervoud ophopingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het zich opeenhopen
"een ophoping van vuilnis/ergernissen/problemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Selectieve ophoping
 2. facultatieve extra tests: bioassay (4) / ophoping+PCR (5) / ophoping+ELISA (6)
 3. Ophoping+ELISA wordt beschreven onder VI.A.4.2 en VI.A.8.
 4. Ophoping+PCR wordt beschreven onder VI.A.4.2 en VI.A.6.
 5. facultatieve extra test: ophoping+PCR (3) / bioassay (4)
 6. De ophoping van cadmium in menselijk weefsel hangt af van de voedingsconcentratie en de blootstellingsduur.
 7. „proliferatie van cyanobacteriën”: de ophoping van cyanobacteriën in de vorm van bloei, tapijt of drijflaag;
 8. NB: Bij een hoge kans op remming van de ophoping van R. solanacearum door grote populaties concurrerende saprofytische bacteriën levert ophoping van de monsterextracten vóór centrifugering of andere concentratiestappen vaak betere resultaten op.
 9. het risico van ophoping in de bodem, als de stof wordt gebruikt voor blijvende gewassen of volggewassen bij vruchtwisseling.
 10. het risico van ophoping in de bodem, als de stof wordt gebruikt voor blijvende gewassen of volggewassen bij vruchtwisseling.
 11. Bij de DAS-ELISA-test zijn ophoping en monoklonale antilichamen verplicht (zie website http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/Home/main).
 12. Breng voor ophoping+PCR 100 µl monsterextract over in 10 ml ophopingsbouillon (aanhangsel 2) in DNA-vrije buisjes of flesjes.
 13. Voor ophoping+ELISA kan de concentratie van het monsterextract worden verhoogd (bv. 100 µl in 1,0 ml ophopingsbouillon).
 14. In sommige regio’s kan dit leiden tot een ongewenste ophoping van cadmium, met name in de nieren.
 15. De ophoping van R. solanacearum kan echter mislukken door concurrentie of antagonisme van saprofytische organismen die vaak ook worden gestimuleerd.