Betekenis van:
omgang

omgang (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het omgaan met mensen
"in de (dagelijkse) omgang"
"omgang hebben met iemand"

Synoniemen

Hyperoniemen

omgang (de ~ | meervoud omgangen)
Zelfstandig naamwoord
 • als vertoning gevormde stoet die langs een bepaalde route optrekt
"een stille omgang"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

omgang (de ~ | meervoud omgangen)
Zelfstandig naamwoord
 • gang aan de buitenkant v.e. toren; gang aan de buitenkant v.e. toren; omgang op een gebouw; omgang rond een toren

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Voederen en omgang
 2. correct gedrag en omgang met mensen.
 3. praktische aspecten van de omgang met dieren;
 4. De omgang met vissen dient tot een minimum te worden beperkt.
 5. Commerciële en technologische ontwikkelingen geven gebruikers meer keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid bij de omgang met audiovisuele mediadiensten.
 6. eisen en procedures voor de omgang met passagiers die de orde kunnen verstoren.
 7. Identificatie en omgang met menselijke factoren van passagiers: beheersen van mensenmassa's, stress bij passagiers, conflictbeheersing, medische factoren
 8. Zij verwerven ook ouderschapsvaardigheden door de omgang met kleinere jongen en zelfs door te helpen bij de verzorging daarvan.
 9. Verder moeten zij opgeleid zijn op het gebied van de omgang met gevaarlijke goederen en de daarmee verband houdende risico's („Gefahrstoffeverordnung”/verordening gevaarlijke goederen).
 10. Bijzondere zorg is vereist bij de omgang met dieren die besmet kunnen zijn met ziekteverwekkers die overdraagbaar zijn op de mens.
 11. De ULD-Build-up-cursus („Unit load device build up”) voor het vertrouwd raken met de opbouw van vrachtcontainers heeft specifiek betrekking op de omgang met DHL-containers.
 12. Tot slot moeten Ramp Agents II ook een veiligheidsopleiding hebben gevolgd voor de omgang met gevaarlijke goederen overeenkomstig de IATA-regels voor gevaarlijke goederen (IATA Dangerous Goods Regulation).
 13. Ten eerste zijn in de relevante nationale, Europese en internationale rechtsbepalingen slechts inhoudelijke eisen vastgelegd aan opleiding en kwalificatie van personeel wat de omgang met luchtvracht en luchtvaartuigen betreft, en dus geen minimumaantal werknemers.
 14. De beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid bij de omgang met de toegewezen middelen dienen te worden gewaarborgd door middel van evaluatie- en doelmatigheidscontroles op de in eerdere stadia gefinancierde programma’s.
 15. De in de Overeenkomst of in de wetgeving van de overeenkomstsluitende partijen opgenomen regels inzake geheimhoudingsplicht en vertrouwelijke omgang met inlichtingen laten de door dit protocol voorgeschreven uitwisseling en gebruik van inlichtingen onverlet.