Betekenis van:
omleiden

omleiden
Werkwoord
  • langs een omweg leiden
"het verkeer omleiden"

Hyperoniemen

omleiden
Werkwoord
  • het uitzetten van een alternatief pad rondom een ontoegankelijk deel van de weg

Voorbeeldzinnen

  1. infrastructuurstoringen (bv. bij het uitvallen van het elektriciteitsnet, of omstandigheden die het omleiden van treinen noodzakelijk maken);
  2. De Commissie heeft er evenwel ook aanwijzingen van gevonden dat de Russische aanbieder, Tenex, een zekere concurrentiedruk op de partijen kan uitoefenen en dat de mededingingsvoorwaarden in de nabije toekomst zouden kunnen veranderen aangezien USEC een deel van zijn capaciteit naar Europa zou kunnen omleiden.
  3. De Deense autoriteiten hebben vastgesteld dat enkele uitgeverijen de verzending van hun publicaties aan abonnees in Denemarken omleiden via gebieden die niet onder de Zesde BTW-richtlijn vallen, wat tot een inkomstenderving voor Denemarken leidt en derhalve negatieve gevolgen heeft voor de eigen middelen van de Gemeenschap.
  4. Ook wanneer AVR IW een deel van het DTO-afval naar haar verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval zou omleiden (hetgeen niet werd bewezen), lijkt dit niet in een onevenredige verstoring te resulteren, aangezien iedere aanbieder met kennis van het afval vergelijkbare marges had kunnen behalen door eenvoudigweg dat afval rechtstreeks bij andere verbrandingsinstallaties van huishoudelijk afval - van AVR of van andere ondernemingen - aan te bieden.