Betekenis van:
onbelemmerd

onbelemmerd
Bijvoeglijk naamwoord
 • door niets beperkt, gebonden of belemmerd
"een onbelemmerde toegang tot [een natuurgebied]"
"een onbelemmerd uitzicht"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Bij gelede voertuigen kan het in punt 7.7.5.1 gedefinieerde testlichaam onbelemmerd door het scharnierende deel bewegen.
 2. Bij voertuigen met een capaciteit van maximaal 22 passagiers worden een deuropening en het traject dat de passagiers volgen om daar te komen, als onbelemmerd beschouwd indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
 3. Bij gelede bussen of reisbussen kan het in punt 7.7.5.1 gedefinieerde testlichaam onbelemmerd door het scharnierende deel bewegen op elk dek waar passagiers van het ene naar het andere deel kunnen gaan.
 4. Een verticale cilinder met een diameter van 300 mm en een hoogte van 700 mm boven het vloeroppervlak, die een tweede verticale cilinder met een diameter van 550 mm draagt waardoor de totale hoogte van het samenstel 1400 mm bedraagt, moet onbelemmerd door de vrije ruimte tussen het gangpad en de nooddeuropening kunnen bewegen.
 5. Een marktpartij heeft er geen economisch belang bij dat soort voorwaarden te stellen (met name betreffende behoud van de werkgelegenheid, bevordering van de regio of het afdwingen van een bepaald investeringsniveau en dergelijke) en zou het bedrijf aan de hoogste bieder verkopen, die vervolgens na de overname onbelemmerd de toekomst van het bedrijf of de activiteiten kan bepalen [15].
 6. wapens en munitie die voor opleidingsdoeleinden aan de leden van de Speciale Veiligheidsdienst (SSS) werden uitgereikt, en die ter beschikking van de SSS blijven voor onbelemmerd operationeel gebruik, mits de overdracht daarvan aan de SSS tevoren was goedgekeurd door het Sanctiecomité, noch op technische en financiële bijstand in verband met dergelijke wapens en munitie;
 7. de bevordering van de vrijheid van vereniging en vergadering, onbelemmerd verkeer van personen, vrijheid van mening en van meningsuiting, met inbegrip van artistieke en culturele uitingen, onafhankelijke media, onbelemmerde toegang tot informatie, en maatregelen ter bestrijding van administratieve belemmeringen voor het uitoefenen van deze vrijheden, onder meer ter bestrijding van censuur;
 8. Een marktpartij heeft er geen economisch belang bij dat soort voorwaarden te stellen (met name voorwaarden zoals het behoud van de werkgelegenheid, voorwaarden die de betrokken geografische regio ten goede komen of het afdwingen van een bepaald investeringsniveau), maar zou het bedrijf gewoon aan de hoogste bieder verkopen, die vervolgens na de overname onbelemmerd de toekomst van het bedrijf of de activa kan bepalen [12].
 9. de luchtstroom rond de inlaat van de bemonsteringsbuis dient onbelemmerd te zijn (binnen een hoek van ten minste 270°), zonder enige verstoring van de luchtstroom in de omgeving van het bemonsteringsapparaat (er moet normaal gesproken enkele meters afstand worden gehouden van gebouwen, balkons, bomen en andere obstakels en monsternemingspunten die representatief zijn voor de luchtkwaliteit aan de rooilijn dienen zich minimaal op een afstand van 0,5 m van het dichtstbijzijnde gebouw te bevinden);
 10. wapens en munitie die voor opleidingsdoeleinden aan de leden van de Speciale veiligheidsdienst (SSS) werden uitgereikt, en die ter beschikking van de SSS blijven voor onbelemmerd operationeel gebruik, mits de overdracht daarvan aan de SSS tevoren was goedgekeurd door het bij paragraaf 21 van UNSCR 1521 (2003) ingestelde comité (hierna „het Comité” genoemd), noch voor technische en financiële bijstand in verband met dergelijke wapens en munitie;