Betekenis van:
ondermijnen

ondermijnen
Werkwoord
 • verzwakken; onder de grond brengen
"het (ouderlijke) gezag ondermijnen"
"het vredesproces ondermijnen"

Synoniemen

Hyperoniemen

ondermijnen
Werkwoord
 • de grond onder iets weggraven, al of niet met achterlating van explosieven
"Het gebouw op de kust werd door de golfslag ondermijnd."
ondermijnen
Werkwoord
 • de werking of het voortbestaan van iets bedreigen of hinderen
"Deze langzaamaanactie ondermijnt de communicatie in het hele land."

Voorbeeldzinnen

 1. Voormalig lid van de regering, betrokken bij activiteiten die de fundamentele vrijheden ernstig ondermijnen.
 2. de doelstellingen van lopende communautaire onderhandelingen met dit derde land kunnen ondermijnen,
 3. Dit kan de milieu-integriteit en de baten van maatregelen van de Gemeenschap ondermijnen.
 4. heeft gepoogd of poogt de veiligheid van het register of het registersysteem te ondermijnen.
 5. De leden informeren de Commissie te gelegener tijd over alle belangenconflicten die hun objectiviteit kunnen ondermijnen.
 6. Betrokken bij activiteiten die de democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat ernstig ondermijnen.
 7. Banden met de regering en betrokken bij activiteiten die de rechtsstaat ondermijnen.
 8. Dergelijke lacunes, in combinatie met inefficiënte infrastructuren voor regelgeving en controle, ondermijnen het algehele beveiligingsbeleid.
 9. Staatssteun kan ook de interne markt ondermijnen doordat toegangsbarrières worden opgeworpen en de prikkels voor grensoverschrijdende activiteiten worden aangetast.
 10. Bepaalde praktijken, zoals market timing en late handel, kunnen schadelijk zijn voor deelnemers en de werking van de markt ondermijnen.
 11. Banden met de regering en betrokken bij activiteiten die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ernstig ondermijnen.
 12. Medestander en begunstigde van het regime door nauwe banden met belangrijk regeringslid en betrokken bij activiteiten die de rechtsstaat ondermijnen.
 13. Banden met de regering en betrokken bij activiteiten die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ernstig ondermijnen.
 14. alle deelnemers op hetzelfde tijdstip toegang hebben tot dezelfde informatie en dat deelnemers het verloop van de veiling niet ondermijnen;
 15. Hoofd van de cricketbond van Zimbabwe, geboren 2.3.1954 Banden met de regering en betrokken bij activiteiten die de rechtsstaat ondermijnen