Betekenis van:
ondergraven

ondergraven
Werkwoord
 • de basis waarop iets rust eronder vandaan halen.
"Zijn nieuwe gegevens ondergroeven de rechtvaardiging van het beleid danig."
ondergraven
Werkwoord
 • van zijn steun beroven
"de fundering van een huis ondergraven"
"het ouderlijke gezag ondergraven"

Hyperoniemen

ondergraven
Werkwoord
 • verzwakken; onder de grond brengen
"onkruid ondergraven"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Een dergelijke aanpassing met betrekking tot de invoer van het betrokken product in de EU10 mag evenwel het gewenste niveau van handelsbescherming niet noemenswaardig ondergraven.
 2. Een dergelijke aanpassing met betrekking tot de invoer van het betrokken product in de EU10 mag evenwel het gewenste niveau van handelsbescherming niet noemenswaardig ondergraven.
 3. Om die reden zouden de maatregelen toelaatbaar moeten zijn, omdat anders het oogmerk van Richtlijn 92/81/EEG en Richtlijn 2003/96/EG zou worden ondergraven of op ongewenste wijze zou worden beperkt.
 4. De Commissie stelt voorschriften vast voor het gebruik van kleurenfoto’s of andere illustraties om de gevolgen van het roken voor de gezondheid af te beelden en uit te leggen, teneinde ervoor te zorgen dat de internemarktbepalingen niet worden ondergraven.
 5. Zoals toegelicht in Verordening (EG) nr. 991/2004 luidde de conclusie van het onderzoek dat een aanpassing van de bestaande maatregelen het belang van de Gemeenschap dient, mits het gewenste niveau van handelsbescherming er niet noemenswaardig door wordt ondergraven.
 6. Om de interne markt niet te ondergraven, zal de machtiging voor een verlaagd tarief voor productie boven 200000 hl slechts gelden voor bier dat in Madeira wordt geproduceerd en verbruikt.
 7. Aangenomen wordt dat de Spaanse regering niet zal willen vasthouden aan een dergelijk argument, omdat dit een decentralisatie van belastingbevoegdheden door de lidstaten feitelijk onmogelijk zou maken en onder meer de belastingautonomie van de Baskische provincies zou kunnen ondergraven.
 8. Zoals toegelicht in Verordening (EG) nr. 990/2004 van de Raad luidde de conclusie van het onderzoek dat een aanpassing van de bestaande maatregelen het belang van de Gemeenschap dient, mits het gewenste niveau van handelsbescherming er niet noemenswaardig door wordt ondergraven.
 9. Fraude en smokkel ondergraven het fiscaal gestuurde prijsniveau in het bijzonder van sigaretten en van tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten, zodat de verwezenlijking van de doelstellingen van het tabakontmoedigingsbeleid en de gezondheidsbescherming in het gedrang komt.
 10. Zonder afbreuk te doen aan de verspreiding van gegevens op nationaal niveau worden gedetailleerde statistieken naar Taric-onderverdeling en preferenties niet door de Commissie (Eurostat) verspreid indien de openbaarmaking ervan de bescherming van het algemeen belang inzake het handels- en landbouwbeleid van de Gemeenschap zou ondergraven.
 11. Onder deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat het niet in het belang van de Gemeenschap is de bestaande maatregelen ongewijzigd toe te passen en dat de tijdelijke aanpassing van de bestaande maatregelen wat de invoer van het betrokken product in de EU10 betreft, het gewenste niveau van handelsbescherming niet noemenswaardig zou ondergraven.
 12. Daarom moet worden geoordeeld, dat de argumenten die zowel vóór als na de inleiding van de formele onderzoekprocedure door Mojo en Music Dome zijn aangevoerd, namelijk dat de resultaten van de rapporten van Deloitte worden ondergraven doordat de onderneming enerzijds de verkeerde methode heeft toegepast en anderzijds gebruik heeft gemaakt van de bevooroordeelde informatie die door het management was verstrekt, niet voldoende zijn onderbouwd.
 13. Onder deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat het niet in het belang van de Gemeenschap is de bestaande maatregelen ongewijzigd toe te passen en dat de tijdelijke aanpassing van de bestaande maatregelen wat de invoer van het betrokken product in de EU10 betreft, het gewenste niveau van handelsbescherming niet noemenswaardig zou ondergraven.