Betekenis van:
begraven

begraven
Werkwoord
 • zich verbergen achter bezigheden
"zich onder het werk begaven"
"onder het werk begraven zijn"

Hyperoniemen

begraven
Werkwoord
 • met grond bedekken
"met bloed besmeurde kleding begraven"

Hyperoniemen

begraven
Werkwoord
 • verkondigen; (een dode) ter aarde bestellen
"een dode/familielid begraven"
"dood en begraven zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

begraven
Werkwoord
 • iets onder de grond stoppen
begraven
Werkwoord
 • een overledene in een kist aan de aarde toevertrouwen
begraven
Werkwoord
 • vergeten

Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb mijn hond begraven op het huisdierenkerkhof.
 2. De hond was bezig met het begraven van zijn bot in de tuin.
 3. "Vandaag is de melkboer begraven. Er was veel volk, want op het dorp kende iedereen hem." "O, is er in Linschoten een melkboer?" "Nou nee, nu dus niet meer!"
 4. verwijderingsactiviteiten (verbranden, begraven enz.)
 5. zo diep begraven dat wilde vogels en andere dieren er niet bij kunnen; of
 6. begraven: de salarissen en vergoedingen voor het speciaal aangeworven personeel, het verlenen van diensten of het huren van materieel voor het vervoer en het begraven van de karkassen, en de producten voor de ontsmetting van de plaats waar de karkassen worden begraven;
 7. Voordat de karkassen of halve karkassen worden begraven, moeten zij indien nodig worden besprenkeld met een daarvoor geschikt, door de bevoegde autoriteit goedgekeurd ontsmettingsmiddel.”
 8. De op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 in ultraperifere gebieden opgekochte karkassen zijn begraven in de periode 2001-2002.
 9. Alle lidstaten hebben nu verklaard dat zij voortaan afzien van lozing in zee en geen enkele lidstaat is voornemens radioactief afval onder de zeebodem te begraven,
 10. Australië heeft toestemming gevraagd om een kleine hoeveelheid grond van oorsprong uit Australië, die voor ceremoniële doeleinden op het graf van een in België begraven Australische burger zal worden gedeponeerd, naar de Gemeenschap uit te voeren.
 11. Elke bewerking die op de verwijdering, de destructie of het begraven van geïnfecteerde restanten van gewassen is gericht, zoals ploegen, kan het Fusarium-inoculum voor het volgende gewas terugdringen.
 12. begraving: speciaal ingezet personeel, aankoop van diensten of huur van materiaal voor het vervoer en het begraven van de kadavers en/of eieren, en voor de ontsmetting van het bedrijf gebruikte producten;
 13. In het kader van steunmaatregel van de staten nr. NN 76/2000 [15] had de Commissie met betrekking tot steun voor de ophaling van karkassen geoordeeld dat het erom ging een einde te maken aan de gewoonte van landbouwers om karkassen, die sterk vervuilend en zeer schadelijk voor het milieu en de gezondheid zijn, te verbranden, te begraven of ergens achter te laten.
 14. In geval van begraving zoals bedoeld in de tweede alinea, moeten de dieren diep genoeg worden begraven om te voorkomen dat vleesetende dieren de karkassen of halve karkassen opgraven, en de begraving moet plaatsvinden op daarvoor geschikt terrein, teneinde verontreiniging van de waterspiegel of elke andere vorm van milieuverontreiniging te voorkomen.