Betekenis van:
verbergen

verbergen
Werkwoord
 • aan het gezicht onttrekken
"niets te verbergen hebben"
"waardevolle spullen verbergen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verbergen
Werkwoord
 • zich verstoppen; beschutting zoeken
"je verbergen 'achter een boom'/'in de kast'"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verbergen
Werkwoord
 • iets ergens plaatsen waar het niet gemakkelijk door anderen gevonden wordt
"Ze gingen met z'n tweeën paaseieren verbergen in het bos."
verbergen
Werkwoord
 • ''zich ~'' een plaats zoeken waar men niet licht ontdekt wordt
"Hij verborg zich in het struikgewas."

Voorbeeldzinnen

 1. Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.
 2. Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?
 3. Liefde kan men niet verbergen
 4. het vervalsen of verbergen van de kentekens, de identiteit of het inschrijvingsnummer van een vissersvaartuig;
 5.  het vervalsen of verbergen van de kentekens, de identiteit of het inschrijvingsnummer van een vissersvaartuig;
 6. Cavia's dienen altijd te kunnen beschikken over materiaal dat zij kunnen manipuleren, zoals hooi om op te kauwen en zich in te verbergen.
 7. Diverse middelen om foerageergedrag aan te moedigen (van het verbergen van verspreide voedselitems in het substraat tot het gebruik van „puzzle-feeders”) zijn succesvol gebleken.
 8. De Domain Name Services (domeinnaamdiensten — DNS) van TESTA zetten URL’s om in IP-adressen en verbergen adresinformatie voor de gebruiker en applicaties.
 9. Een vaste vloer waarop een niet-toxisch substraat is aangebracht, maakt het mogelijk her en der voedsel te verbergen en zo foerageergedrag aan te moedigen.
 10. mag in geopende toestand geen hendels, bedieningsvoorzieningen voor het openen of verplichte opschriften voor een bedrijfsdeur, nooddeur, nooduitgang, brandblusapparaat of eerstehulptrommel verbergen;
 11. Als varkens aan een groep moeten worden toegevoegd, moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om aan de andere varkens te ontsnappen en zich voor hen te verbergen.
 12. Daarnaast moet hun een comfortabele en veilige rustplaats, bv. een nestbox, worden geboden waar zij kunnen rusten en slapen en waar zij zich in bedreigende situaties kunnen verbergen.
 13. Alle terrestrische reptielen hebben behoefte aan een geschikte schuilplaats, die zij gebruiken om zich te verbergen en soms om te eten.
 14. "Cryptografie" (5): de tak van wetenschap die zich bezighoudt met de grondbeginselen, instrumenten en methoden voor het omzetten van gegevens teneinde de inhoud daarvan te verbergen, te voorkomen dat deze inhoud ongemerkt wordt gewijzigd of zonder toestemming wordt gebruikt.
 15. Door een aanzienlijke inkrimping van de activiteiten op de kapitaalmarkt bestaan er minder mogelijkheden om eventuele onbevredigende resultaten uit de kredietactiviteiten te verbergen, zodat de marktdiscipline zich zal verbeteren en daardoor mededingingsvervalsingen minder mogelijk zullen worden.