Betekenis van:
uitdragen

uitdragen
Werkwoord
  • verkondigen; (een dode) ter aarde bestellen
"standpunten/'een mening' uitdragen"
"een leer/boodschap uitdragen"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitdragen
Werkwoord
  • in het openbaar vertellen; met ijver verkondigen; begraven; met ijver verkondigen
"een dode uitdragen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. de standpunten van de EU over het politiek proces en de ontwikkelingen in Afghanistan uitdragen;
  2. het uitdragen, in derde landen, van zo streng mogelijke normen voor het WHV, ook op basis van regionale ervaringen en instrumenten;
  3. de rol van het onderwijs te bevorderen als een belangrijk kader om te leren over diversiteit, om inzicht in andere culturen te vergroten en om vaardigheden en beste sociale praktijken te ontwikkelen, en de centrale rol van de media te benadrukken bij het uitdragen van het gelijkheidsbeginsel en het bevorderen van het wederzijdse begrip;
  4. In de EU-strategie ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor, die op 15-16 december 2005 door de Europese Raad is aangenomen, is bepaald dat de EU op regionaal en internationaal niveau steun moet verlenen aan het versterken van de uitvoercontroles en aan het uitdragen van de criteria van de gedragscode betreffende wapenuitvoer, onder meer door derde landen bijstand te verlenen bij de vaststelling van nationale wetgeving ter zake en door transparantiemaatregelen te bevorderen.