Betekenis van:
ontlopen

ontlopen
Werkwoord
  • ontsnappen aan
"[iets] proberen te ontlopen"
"je straf ontlopen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. hebben interne afdekkingsinstrumenten niet in de eerste plaats tot doel om kapitaalvereisten te ontlopen of te verminderen;
  2. De blootgestelde werknemer moet de tijd of de middelen hebben om het gevaar dat ontstaat door het starten of stoppen van het arbeidsmiddel snel te ontlopen.
  3. Dit is het geval wanneer activa niet tegen marktprijs zijn overgedragen of wanneer de transactie heeft plaatsgevonden met het oogmerk om terugvordering te ontlopen.
  4. Alleen in buitengewone omstandigheden kan een ontvanger van onrechtmatige steun de verplichting ontlopen om die steun terug te betalen en alleen aan de nationale rechter staat het de omstandigheden van het geval te beoordelen [34].
  5. Dit is het geval wanneer men de specifieke kenmerken van de Gibraltarese economie in aanmerking neemt en met name het bestaan van een grote offshore-sector zonder enige fiscale aanwezigheid, die onder het loon- en onroerendgoedbelastingstelsel iedere belasting zouden ontlopen.
  6. Afgegeven en blanco paspoorten die zijn gestolen, verloren of verduisterd, worden gebruikt om strafvervolging te ontlopen en strafbare feiten te plegen die de veiligheid van de Unie en van elke lidstaat in gevaar kunnen brengen.
  7. Als een instantie van een lidstaat persoonsgegevens heeft verstrekt uit hoofde van dit besluit, kan de ontvangende instantie van de andere lidstaat zich niet beroepen op de onjuistheid van de verstrekte gegevens om haar aansprakelijkheid jegens de benadeelde partij krachtens het nationale recht te ontlopen.
  8. Door deze maatregel ontlopen de ondernemingen derhalve de kosten die zij normaal in het kader van een bouwproject moeten dragen, hetzij in de vorm van een garantie/verzekeringspremie, hetzij, indien zij geen verzekering afsluiten, in de vorm van voorzieningen voor de mogelijke uitkering van een schadevergoeding.