Betekenis van:
ontoereikend

ontoereikend
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet voldoende; niet toereikend; te klein
"ons is niet gebleken dat de controle ontoereikend zou zijn"
"onze inspanningen op dit terrein zijn tot nu toe ontoereikend gebleken"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ontoereikend remvermogen
 2. Ontoereikend aantal verrichte substitutiecontroles
 3. Ontoereikend aantal controles ter plaatse
 4. Controles gebruikelijke goede landbouwmethoden ontoereikend
 5. Ontoereikend aantal controles ter plaatse
 6. wegens ongebruikte premierechten (ontoereikend gebruik)
 7. BdB acht de daadwerkelijk betaalde vergoeding ontoereikend.
 8. 2902219,77– ige operationele programma's, milieuacties ontoereikend
 9. T = toereikend, A = acceptabel, O = ontoereikend.
 10. Ontoereikend aantal monsters voor fysieke controles
 11. In tal van staten is die wetgeving ontoereikend en de regelgevingsinfrastructuur onbestaand of ontoereikend.
 12. In tal van staten is die wetgeving ontoereikend en de regelgevingsinfrastructuur onbestaand of ontoereikend.
 13. SIPL-GIS niet volledig operationeel, controles ter plaatse ontoereikend
 14. Ondeugdelijk of ontoereikend actieplan naar aanleiding van geconstateerde ernstige veiligheidstekortkomingen.
 15. De analyseprestaties in de andere bezochte laboratoria werden ontoereikend geacht.