Betekenis van:
ondermaats

ondermaats
Bijvoeglijk naamwoord
  • onvoldoende
"ondermaatse prestaties"

Hyperoniemen

ondermaats
Bijvoeglijk naamwoord
  • niet voldoende; niet toereikend; te klein
"een ondermaatse prestatie"
"ondermaatse vis"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Van de toegestane bijvangst van kabeljauw aan boord mag niet meer dan 5 % ondermaats zijn.
  2. Incidentele vangsten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 520/2007 als ondermaats te beschouwen Atlantische zwaardvis worden toegestaan indien deze incidentele vangsten niet meer bedragen dan 15 %, uitgedrukt in aantal stuks per aanlanding, van de totale zwaarvisvangst van het betrokken vaartuig.
  3. elke verslechtering of (al dan niet elektrische) storing van het emissiebeperkingssysteem die ertoe kan leiden dat emissies de OBD-grenswaarden overschrijden of, in voorkomend geval, dat het uitlaatgasnabehandelingssysteem ondermaats presteert wanneer de emissies van een aan voorschriften onderworpen verontreinigende stof de OBD-grenswaarden overschrijdt;