Betekenis van:
openheid

openheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het makkelijk toegankelijk zijn
"openheid van zaken geven"

Hyperoniemen

openheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • de eigenschap van eerlijk te zijn
"in alle openheid"
"volledige openheid"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. openheid;
 2. Openheid en evenwicht
 3. Het onderzoek moet met zoveel mogelijk openheid verricht worden.
 4. Een door openheid en mededinging gekenmerkte markt voor elektronische communicatie is hiertoe eveneens van belang.
 5. Het beginsel van openheid wordt in zo ruim mogelijke zin toegepast.
 6. Zij past voor de leden de algemene beginselen van openheid en transparantie toe die een brede industriële deelname verzekeren.
 7. De uitvoering van het programma berust op transparantie en openheid ten aanzien van een grote verscheidenheid van organisaties en projecten.
 8. In dit verband moet worden gestreefd naar conformiteit met het Europees interoperabiliteitskader en naar openheid van standaards en specificaties.
 9. Uit de werkzaamheden van de groep over een lange periode is gebleken dat haar doelmatigheid, representativiteit en openheid moeten worden verbeterd.
 10. Het onderzoek wordt met de grootst mogelijke openheid verricht, waarbij alle partijen worden gehoord en van de uitkomsten op de hoogte worden gesteld.
 11. In de aan te bevelen goede praktijken zal worden aangegeven dat voor leningen met de grootste bedragen de concurrentie in alle openheid moet kunnen spelen.
 12. Op deze terreinen belemmert het ontbreken van regelingen voor de hele Unie de openheid van de defensie- en veiligheidsmarkten tussen de lidstaten.
 13. De Cypriotische economie is in hoge mate ingesteld op handel, wat het land, in combinatie met zijn openheid, gevoeliger maakt voor externe schokken.
 14. Het wordt geïmplementeerd op een flexibele en gebruikersvriendelijke wijze, in een geest van openheid ten aanzien van alle betrokken actoren, en met inachtneming van de relevante wetenschappelijke praktijken.
 15. In deze aanbevelingen met goede praktijken zal worden aangegeven dat voor leningen met de grootste bedragen de concurrentie in alle openheid moet kunnen spelen.