Betekenis van:
opkomen

opkomen
Werkwoord
  • verdedigen
"tegen [de slavernij/vervuiling/je buren] opkomen"
"voor [de arbeider/de democratie/de zeehonden] opkomen"

Synoniemen

Hyperoniemen

opkomen
Werkwoord
  • populair worden
"snel opkomen en weer even snel verdwijnen"

Hyperoniemen

opkomen
Werkwoord
  • iemand verdedigen
"Hij kwam op voor de gepeste jongen."
opkomen
Werkwoord
  • omhoogkomen
"De maan lijkt van achter de zee op te komen."

Voorbeeldzinnen

  1. We moeten voor onze rechten opkomen.
  2. opkomen voor en voortgang maken met de mondiale voedselzekerheidsagenda.
  3. De producten mogen geen nadelige gevolgen hebben voor het opkomen of de daaropvolgende groei van planten.
  4. Voor nationale wetgevende overheden en openbare postoperatoren is de mededinging in de marktsegmenten van de pakketpost en de expressepost aanzienlijk geweest, zowel op nationaal als op internationaal niveau, terwijl de mededinging in het segment van de brievenpost nog aan het opkomen is [45].
  5. Gezien het brede gebied waarop de raadpleging betrekking heeft en het daarmee samenhangende grote aantal belanghebbenden, kunnen de permanente raadplegingsstelsels alleen doeltreffend werken als het publiek wordt geraadpleegd via de representatieve organisaties op Europees niveau die opkomen voor de belangen van de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten, ook al moet rechtstreekse raadpleging van het publiek altijd een mogelijkheid blijven.