Betekenis van:
verdedigen

verdedigen
Werkwoord
 • beschermen
"een stad verdedigen tegen vijandelijke aanvallen"
"het doel verdedigen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

verdedigen
Werkwoord
 • beschermen tegen een aanval
"Zij verdedigden de stad tot de laatste man."
verdedigen
Werkwoord
 • de juistheid aantonen van
"belangen van iemand verdedigen"
"een idee/standpunt verdedigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Jonathan Swift zou mij verdedigen.
 2. God zal [ons] verdedigen
 3. Jonge mannen en vrouwen vochten om hun land te verdedigen.
 4. Wij durven onze rechten verdedigen
 5. Drachtige en zogende wijfjes verdedigen hun nest soms agressief.
 6. Het desbetreffende besluit wordt door de directeur genomen, nadat het betrokken personeelslid in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.
 7. Lid van de ordestrijdkrachten en in hoge mate verantwoordelijk voor het verdedigen van ernstige schendingen van de mensenrechten.
 8. Voor de bedrijfstak van de Gemeenschap zou het dan steeds moeilijker worden om te herstellen en zijn marktaandeel te verdedigen.
 9. Niets weerhield de onderneming er dus van om de conclusies van de Commissie te verifiëren en haar rechten te verdedigen.
 10. Eventueel zou men het standpunt kunnen verdedigen dat de nieuwe contracten slechts mogelijk zijn door het risicoschild.
 11. Het gemotiveerde besluit wordt genomen door het TSOBG nadat de tijdelijke functionaris in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.
 12. Niet verschijnen of verzuimen de zaak te verdedigen vormt geen beletsel voor de voortgang van de procedure.
 13. De trustee zal Siemens alleen die informatie doorgeven welke absoluut noodzakelijk is, zodat Siemens zich op de rechtszitting kan verdedigen en zijn jaarrekening kan opstellen.
 14. Sinds de toetreding in 1973 hebben de communautaire instellingen nagelaten de rechten en belangen te verdedigen van de burgers van de Europese Unie die in Gibraltar woonachtig zijn.
 15. Uit deze opmerkingen blijkt dat België en de coördinatiecentra de toekenning van een overgangsperiode tot 31 december 2010 verdedigen, om de volgende redenen: