Betekenis van:
voorstaan

voorstaan
Werkwoord
  • de juistheid aantonen van
"een rechtvaardige inkomensverdeling voorstaan"
"zich op iets laten voorstaan"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Overige informatie: Dit bedrijf produceert onbemande vliegtuigen (unmanned aerial vehicles (UAV)), parachutes, paragliders, paramotors, enz. De IRGC laat zich erop voorstaan deze producten te gebruiken als onderdeel van haar doctrine van de asymmetrische oorlogsvoering.
  2. Inmiddels blijkt uit de na de tussentijdse prognoses van januari 2009 van de diensten van de Commissie bekendgemaakte gegevens over de overheidsfinanciën dat de overheidsfinanciën er in 2008/2009 in werkelijkheid wellicht slechter voorstaan dan verwacht.
  3. Op deze basis was het voor een potentiële investeerder die een andere bedrijfsvoering bij de autofabriek zou voorstaan praktisch onmogelijk te winnen met een hogere verkoopprijs maar zonder de vereiste niveaus van productie en integratie te realiseren (aangenomen dat het investeringsniveau gelijk zou zijn).
  4. De begunstigde heeft daarbij aangegeven dat ook indien de Commissie een enge interpretatie van de herstructureringskosten zou voorstaan (d.w.z. exclusief de lopende bedrijfskosten van de scheepswerf), de financieringscomponent van deze kosten vrij van steun nog altijd in de orde van grootte van 30 % zou liggen. Daarmee is dus voldaan aan de richtsnoeren voor herstructurering van 1999 [15].
  5. Volgens de heer Ehlermann zou de analyse die de deskundigen voorstaan, „iedere overheid die meerderheidsaandeelhouder van een onderneming is, muilkorven omdat zij vooraf de Commissie moet informeren over iedere publieke verklaring over haar initiatieven, voornemens of standpunten als meerderheidsaandeelhouder binnen of ten faveure van de onderneming die onder haar zeggenschap staat” (eigen vert.).
  6. In lijn met de conclusies van haar deskundige concludeert de Commissie dat zelfs wanneer een schuldeiser, in het hypothetische geval dat de Franse autoriteiten voorstaan, ten onrechte van oordeel is dat de staat verplicht is in te staan voor de schulden van overheidsinstellingen en van La Poste in het bijzonder, het een oneigenlijke dwaling betreft gezien de voornoemde elementen en het recht hieraan gevolgen zou kunnen verbinden.