Betekenis van:
kampen

kampen
Werkwoord
 • ''~ met'' van iets moeilijkheden ondervinden
"Zij kampten met de gevolgen van de recente overstromingen."
kampen
Werkwoord
 • met lichamelijk geweld of met wapens tegen iem. tekeergaan

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

kamp (het ~ | meervoud kampen)
Zelfstandig naamwoord
 • verblijfplaats in het open veld
"een kamp opzetten"
"de Japanse/Duitse/Servische kampen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

kamp (de ~ | meervoud kampen)
Zelfstandig naamwoord
 • afgegrensd veld

Hyperoniemen

kamp (het ~ | meervoud kampen)
Zelfstandig naamwoord
 • vakantie voor jongeren in groepsverband
"op kamp gaan"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Veel landen kampen met vergelijkbare problemen.
 2. Aantal ondernemingen die met belangrijke belemmeringen te kampen kregen
 3. De Letse banksector heeft met ernstige liquiditeits- en vertrouwensproblemen te kampen.
 4. De maatregel is bedoeld voor de gehele arbeidsmarktregio Berlijn, terwijl slechts bepaalde stadsdelen met tekortkomingen kampen.
 5. Gespecialiseerde politie kan worden ondergebracht in kampen die ingesteld zijn op haar operationele behoeften.
 6. INVESTERINGSPROJECTEN IN ANDERE SECTOREN DAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE DIE MET STRUCTURELE PROBLEMEN TE KAMPEN HEBBEN
 7. De lidstaten kampen met toenemende tekorten in de bevoorrading met biologische eiwithoudende gewassen.
 8. Een nieuwe onderneming kan van nature niet met dit soort moeilijkheden te kampen hebben.
 9. Vooral vrouwen en jongeren in afgelegen plattelandsgebieden hebben te kampen met een gebrek aan kansen, contacten en opleidingsinfrastructuur.
 10. Bijgevolg had Noorwegen met een ernstige overproductie te kampen, een probleem dat het land leek te onderkennen.
 11. De EU-producenten hebben vooral te kampen met dalende inkomsten tengevolge van prijsdruk, krimpend marktaandeel en aanzienlijke verliezen.
 12. Kennelijk had CWP niet gemakkelijk toegang tot financiering en heeft zij met een chronisch liquiditeitstekort te kampen.
 13. Alles wijst erop dat Europese ondernemingen, in het bijzonder snel groeiende en jonge ondernemingen, met een financieringstekort kampen.
 14. Bijgevolg had Noorwegen met een ernstige overproductie te kampen, een probleem dat het land leek te onderkennen.
 15. Aan ondernemingen uit sectoren die met overcapaciteit kampen, zoals de scheepsbouwsector en de EGKS-sectoren, wordt geen financiering verstrekt.