Betekenis van:
vechten

vechten
Werkwoord
 • strijd leveren
"Zij vochten langdurig om de macht."
vechten
Werkwoord
 • moeite doen voor iets
"vechten voor 'je idealen'/'erkenning'/'je rechten'"
"vechten om [een betrekking/brood]"

Synoniemen

Hyperoniemen

vechten
Werkwoord
 • met lichamelijk geweld of met wapens tegen iem. tekeergaan
"vechten met iemand"
"vechten tegen de Japanners"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vechten
Werkwoord
 • trachten een ander in een bepaald opzicht te overtreffen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ze vechten voor vrijheid.
 2. Ik kan je leren vechten.
 3. Ik zal tot de dood vechten.
 4. Ik wil niet met Theodore Roosevelt vechten.
 5. De Slowaakse autoriteiten vechten niet aan dat de omstreden maatregel staatssteun vormt.
 6. In hun reactie op de opmerkingen van de begunstigde na het inleiden van de formele onderzoeksprocedure vechten de Slowaakse autoriteiten de nauwkeurigheid van bovenstaande cijfers niet aan.
 7. Gedurende het voortplantingsseizoen kan het noodzakelijk zijn, volwassen mannetjes afzonderlijk te houden om te voorkomen dat zij gaan vechten en verwondingen oplopen.
 8. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor overheidsinstanties om bestuursrechtelijke en/of rechterlijke beslissingen aan te vechten overeenkomstig de nationale wetgeving.
 9. Er moet ook worden voorzien in de mogelijkheid onwettige directe gunningen of contracten bij de sluiting waarvan deze richtlijn is geschonden, aan te vechten.
 10. Een passend beroepsmechanisme moet het mogelijk maken besluiten van de uitvoerend directeur aan te vechten bij een gespecialiseerde kamer van beroep, tegen welke beslissingen dan weer beroep openstaat bij het Hof van Justitie.
 11. De verdachte of beklaagde of de persoon tegen wie een procedure voor de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel loopt, moet het recht hebben de vaststelling dat er geen vertolking nodig is, aan te vechten, overeenkomstig procedures in het nationale recht.
 12. De bedrijfstak van de Gemeenschap vroeg nadere informatie over de berekening van de normale waarde aan de hand van gegevens over Thailand, maar verstrekte geen bewijsmateriaal om de berekening of de gebruikte methode aan te vechten,
 13. Op basis van haar eigen beoordeling en de bevindingen van de onafhankelijke deskundige zijn er volgens de Commissie geen deugdelijke redenen om de rapporten van Deloitte aan te vechten.
 14. Volgens de FOIA heeft elke verzoeker het recht om het besluit van het CBP tot het achterhouden van informatie administratief en gerechtelijk aan te vechten (zie 5 USC 552(a)(4)(B); 19 CFR 103.7-103.9).
 15. De Italiaanse autoriteiten leggen uit dat op grond van het Italiaanse administratieve recht een beroep kan worden gedaan op een administratief rechter om besluiten van het openbaar bestuur aan te vechten die niet alleen subjectieve rechten, maar ook legitieme belangen schaden.