Betekenis van:
oplopen

oplopen
Werkwoord
 • verder lopen
"een eindje met iemand oplopen"
"hoog met iemand oplopen"

Hyperoniemen

oplopen
Werkwoord
 • naar boven lopen
"de berg oplopen"
"tegen de dijk/helling oplopen"

Hyperoniemen

oplopen
Werkwoord
 • naar boven hellen
"De grond loopt hier op."
oplopen
Werkwoord
 • ''iets ~'': lopend naar boven gaan
"Hij liep de trap op."
oplopen
Werkwoord
 • in getal of hoeveelheid toenemen
"De temperatuur liep zodra de zon opgekomen was flink op."
oplopen
Werkwoord
 • een besmetting of beschadiging verkrijgen
"Hij had in dat kroeggevecht een blauw oog opgelopen."
oplopen
Werkwoord
 • naar boven lopen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze tijd mag ten hoogste oplopen tot:
 2. Afhankelijk van de markt kan het verschil oplopen tot 220 %.
 3. De inwerkingtreding van deze richtlijn mag echter geen vertraging oplopen vanwege de vaststelling van die testmethoden.
 4. De werkloosheid bleef in 2008 ongeveer 8 %, maar zal in 2009 waarschijnlijk oplopen.
 5. In dergelijke gevallen kan de opslag oplopen tot 400 basispunten en meer.
 6. Volgens de prognoses zal de werkloosheid in 2009 oplopen tot 9 %.
 7. Gevaar: Bron van gevaar waardoor iemand een verwonding of een letsel kan oplopen.
 8. procentpunt van het bbp oplopen, dit terwijl het in 2005 en 2006 ook al was verslechterd;
 9. Gemiddeld kan dit cijfer voor de gebruikers echter oplopen tot 13 %.
 10. De incubatieperiode bedraagt doorgaans één tot drie weken, maar kan oplopen tot drie maanden.
 11. Deze wijzigingen moeten voorkomen dat de controlekosten voor kleine bedrijven te hoog oplopen.
 12. Volgens die tabel zouden de totale herstructureringskosten tot 103,5 miljoen EUR oplopen.
 13. Bij toepassing van het volle tarief van 14,1 %, zullen de socialezekerheidslasten oplopen tot ruim 10 miljoen NOK.
 14. Dat effect kan echter voor bepaalde verwerkende ondernemingen oplopen tot 5 % van de omzet van de onderneming.
 15. Wanneer geen maatregelen worden genomen om dit elektriciteitsverbruik te beperken, zal het volgens ramingen in 2020 oplopen tot 1252 TWh.